Basisschoolmanagement — Jrg. 25 (september 2011) Nr. 6

Thema: DE STARTENDE SCHOOLLEIDER

3
REDACTIONEEL
Jacques Jacobs

4 Professionalisering van beginnende schoolleiders
PROFESSIONALISERING
Eric Verbiest
Aandacht voor de professionalisering van beginnende schoolleiders is uitermate relevant. Schoolleiders maken het verschil als het gaat om de resultaten van de leerlingen. De professionalisering van schoolleiders vraagt ook veel aandacht om het dreigend tekort aan en de voortijdige uitstroom van schoolleiders tegen te gaan.

10 Een krachtig beroep
BEKWAAMHEIDSEISEN
Hans Verboon
‘De kwaliteit van de leraar is bepalend voor de leerprestaties; mee eens. Ik maak wel de kanttekening dat de discussie over wat bepalend is voor leerprestaties wordt gesimplificeerd. Het is niet een kwestie van de leraar, de schoolleider of bepaalde vakken centraal stellen. Het gaat om integraliteit.’ Interview met Halbe Zijlstra, staatssecretaris van OCW.

13 De meetlat
COLUMN
Dillian Hos
‘Na De Meetlat dient De Waterpas zich aan’.

14 Succesvol investeren vraagt om goed detecteren / De beoordeling van leiderschapspotentieel
LEIDERSCHAPSTALENT
Robert Mentink
Gezien de toekomstige tekorten aan schoolleiders is het ontdekken en ontwikkelen van leiderschapspotentieel een belangrijke taak voor onderwijsorganisaties.

20 Schoolleiders in de toekomst / Welke spelers hebben we nodig om kampioen te worden?
OPLEIDING
Ben Sanders
Als we willen dat bekwame schoolteams hun leerlingen tot hoge prestaties kunnen brengen, is het zaak dat de schoolleider die daar sturing en richting aan geeft, beschikt over hoogwaardige kwaliteiten op diverse terreinen.

26 Startende schoolleider in een lerende omgeving
LEIDERSCHAP
Hans Verboon
In gesprek met Ton Duif (AVS) en Mark Jager (NSA)
* AVS – Algemene vereniging van Schoolleiders
*
NSA – Nederlandse Schoolleiders Academie


30 Starters succesvol gecoacht door ervaren schoolleiders
COACHING
Yvonne Hoogeveen
Het coachen van startende schoolleiders door ervaren schoolleiders die zijn opgeleid tot coach blijkt succesvol te zijn.

34 Balans tussen ontwikkelbehoefte van de school en ori‘ntatie schoolleider
STRATEGISCHE ORI‘NTATIE
Hans Verboon
In gesprek met Theo Camps, bestuursvoorzitter van Berenschot en hoogleraar Organisatiekunde en Bestuurskunde.

39 Scheiden doet lijden
COLUMN
R. de Bruin-Beuming
Over het uit elkaar halen van jongens en meisjes in het onderwijs

40 Werkgevers, let op de RVU!
JURIDISCH
Mustafa Dagtasoglu
Een werkgever kan worden geconfronteerd met een eindheffing van 52 procent als hij een werknemer eerder wil laten stoppen met werken en hem hierin financieel tegemoetkomt. De eindheffing is verschuldigd als sprake is van de regeling voor vervroegde uittreding (RVU). Opletten dus.
Rectificatie
In het meinummer van BasisschoolManagement is aan het eind van het artikel ‘Werkdruk verminderen door slimmer organiseren’ door JosŽ van Loo een foutief e-mailadres gepubliceerd. Het juiste e-mailadres is: info@cnvs.nl