Basisschoolmanagement — Jrg. 25 (januari 2011) Nr. 1

3 ‘Kwaliteit van onderwijs …’
REDACTIONEEL
JosŽ Vervoort
‘Kwaliteit van onderwijs staat volop in de aandacht’, schrijft Dick Oosterveld in de inleiding van zijn boekbespreking. ‘Iedereen is er op een andere manier mee bezig, …’

4 Nieuw onderwijskundig leiderschap
LEIDERSCHAP
Eric Verbiest
In deze bijdrage verhelderen we een vernieuwd concept van onderwijskundig leiderschap. Uitgangspunt is de schoolleider die het professioneel leren van de leerkrachten bevordert. Op basis van recente inzichten over het professionele leren van leerkrachten beschrijven we de belangrijkste taken van de schoolleider als onderwijskundig leider.

10 Toezicht op financi‘n

TOEZICHT
Marcel Verbart
Sinds kort is de wet Goed Onderwijs, Goed bestuur van kracht. Hierin wordt o.a. voorgeschreven dat er een scheiding is tussen bestuur en toezicht. Een groot aantal onderwijsinstellingen heeft al werk gemaakt van een scheiding, en heeft bijv. gekozen voor een overgang naar een model met een CvB en RvT. De RvT houdt toezicht op allerlei terreinen.

15 ‘Bazen van Buiten’ / Een oplossing in het basisonderwijs?
SCHOOLLEIDERSTEKORT
Peter van Leeuwen
Peter van Leeuwen in gesprek met een ‘Baas van Buiten’, Harry Gerichhausen, om zijn motivatie, ervaringen en opvatting te horen over de wenselijkheid van het fenomeen ‘Bazen van Buiten’. Daarna trekt hij zijn conclusie.

19 Het moet gewoon anders / Kwaliteitsverbetering door diep bestuurlijk ingrijpen (deel 1)*
KWALITEITSVERBETERING
Huib Verhage & Maup Benard
In twee artikelen geven de samenstellers aan hoe je kunt sturen op kwaliteitsverbetering van het onderwijs op alle scholen van ŽŽn schoolbestuur. Dit kon alleen door als bestuur diep in te grijpen in scholen en te werken met resultaatafspraken, zonder daarbij de specifieke situatie van elke school uit het oog te verliezen.
* Deel 2 is gepubliceerd in het volgende nummer van Balans Magazine (pag. 20 e.v.).

23 Tot tien tellen
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

24 Feminisering versterkt lagere kwaliteit onderwijs
FEMINISERING
Peter van Leeuwen
In gesprek met Dr. Martine Delfos gaat Peter van Leeuwen in op de problemen, wenselijkheden en mogelijke oplossingen voor de praktijk met betrekking tot feminisering op de basisschool. Immers, het vrouwelijke schoolteam staat dagelijks voor de opdracht zo optimaal mogelijk onderwijs te geven. Wat kan de schooldirecteur aan dit probleem doen?

30 Iedere leerkracht een professional
PROFESSIONALISERING
Dick Oosterveld
Kwaliteit van onderwijs staat volop in de aandacht. Het wordt betwijfeld, bediscussieerd en gegarandeerd. Iedereen is er op een andere manier mee bezig, maar het belang wordt algemeen onderkend. Na jarenlange aandacht voor organisatorische aspecten is de blik nu met name gericht op de leerkracht. ‘Iedere leerkracht een professional’ luidt het devies. Wat betekent dat eigenlijk en nog belangrijker: hoe realiseer je dat?

32 Rol van ouders onbenut
OUDERBETROKKENHEID
Francis Wolterbeek
Ouderbetrokkenheid is onvoldoende verankerd in het schoolbeleid, terwijl ouders onmisbaar zijn voor een succesvolle schoolcarrire.

37 Flexibele contracten in het primair onderwijs
JURIDISCH
Noortje Janssen
Het gebruik van flexibele contracten en alternatieve arbeidsvormen neemt de laatste tijd flink toe in het primair onderwijs. Dit artikel staat stil bij een aantal mogelijkheden van flexibele contracten in het PO en schetst de voor- en nadelen van deze verschillende vormen. Aan bod komt onder meer uitzendarbeid, detachering, payrolling, ZZP/freelancers en het inzetten van stagiairs.