Basisschoolmanagement — Jrg. 25 (februari 2011) Nr. 2

3 ‘In het artikel waarmee dit nummer opent, nodigt Sjoerd Sol ons uit tot ….’
REDACTIONEEL
Jacques Jacobs
Korte inleiding over de in dit nummer behandelde onderwerpen.

4 De toekomst van de Intern Begeleider / Het waarderen van de Intern Begeleider in combinatie met de functiemix
IB EN FUNCTIEMIX
Sjoerd Sol
In dit artikel worden alle varianten van taak- of functiebeleid voor besturen op een rijtje gezet zodat een weloverwogen keus gemaakt kan worden voor beleidsontwikkeling gekoppeld aan de functiemix en het functiebouwwerk.

9 Leraren werken samen aan onderwijsontwikkeling

SAMENWERKING
Wil van Venrooij, Jan Sleegers, Jeanette Geldens, Herman L. Popeijus
Onderwijs maken is een teamsport. Het planmatig samen leren en werken op de werkplek door leraren basisonderwijs en aanstaande leraren van Hogeschool de Kempel is succesvol gebleken.

14 Werken met een onderwijszorgprofiel
ONDERWIJSZORGPROFIEL
Bernard Homans
Er zijn veel instrumenten in de markt om het opstellen van een onderwijszorgprofiel te ondersteunen. Dit artikel bespreekt waar je aan moet denken bij de keuze van een instrument en bij de manier waarop samenwerkingsverbanden onderwijszorgprofielen kunnen gebruiken.

19 Andere kanten van resultaatgerichtheid
COLUMN
Ad Maas

20 Het kan ook anders / Kwaliteitsverbetering door diep bestuurlijk ingrijpen (deel 2)*
KWALITEITSVERBETERING
Huib Verhage & Maup Benard
In twee artikelen geven de samenstellers aan hoe je kunt sturen op kwaliteitsverbetering van het onderwijs op alle scholen van ŽŽn schoolbestuur. Dit kon alleen door als bestuur diep in te grijpen in scholen en te werken met resultaatafspraken, zonder daarbij de specifieke situatie van elke school uit het oog te verliezen.
* Deel 1 is gepubliceerd in het vorige nummer van Balans Magazine (pag. 19 ev.).

24 Taakvolwassen intern toezicht / Wat het onderwijs kan leren van andere organisaties
INTERN TOEZICHT
Ramon Viering & Jacques Jacobs
In dit artikel worden kenmerken van taakvolwassen intern toezicht in het (basis)onderwijs aan de orde gesteld. Hierbij wordt het ‘Raad van Toezichtmodel’ als uitgangspunt genomen. Ook voor andere bestuurlijke constructies is dit artikel interessant. Transfer van bepaalde in het artikel genoemde inzichten naar andere constructies, is namelijk goed mogelijk.

30 U en de anderen / Over goed bestuur, horizontale verantwoording en partnerschap
HORIZONTALE VERANTWOORDING
Ron Stevens, Paul van Lent & Maaike Jacobs-Janssen
De auteurs geven u inzicht in hetgeen komt kijken bij horizontale verantwoording en het stimuleren van ouderbetrokkenheid.

35 Knappe bollen
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

36 ‘Betere opbrengsten met prestatiemanagement’
PRESTATIEMANAGEMENT / BOEKBESPREKING
Dick Oosterveld
Een artikel naar aanleiding van en over het boek ‘Betere opbrengsten met prestatiemanagement’ van Otto Meulenbeek, uitgegeven door Kluwer (2010). Van alle kanten worden scholen aangespoord om betere prestaties te leveren. Er is kritiek op basisscholen, dat ze te weinig kwaliteit zouden leveren en er zijn te veel (zeer) zwakke scholen. Scholen zouden effici‘nter en effectiever kunnen opereren; vooral meer prestatiegericht. Daarbij moet de aandacht meer gericht worden op concrete opbrengsten en resultaten.

38 Ontslag bij langdurige en veelvuldige ziekte
JURIDISCH
Iris Hoen
Werknemers worden tijdens ziekte beschermd tegen ontslag door het in de wet neergelegde opzegverbod bij ziekte. Het ontslagverbod bij ziekte is echter minder absoluut dan dikwijls door werkgevers wordt ervaren.