Basisschoolmanagement — Jrg. 24 (november 2010) Nr. 8

Thema: OPBRENGSTGERICHT WERKEN

3 “Onverwacht snel is Opbrengstgericht werken een begrip geworden in het Nederlandse onderwijs. Gaat het om een hype….”
REDACTIONEEL
Chris Zwart

4 Waarom zijn opbrengstgerichte scholen succesvol? / Het geheim van opbrengstgericht werken ontrafeld
OPBRENGSTGERICHTE SCHOLEN
Gert Gelderblom

Leerlingen op opbrengstgerichte scholen presteren beter. Wat kenmerkt deze scholen? En wat kunnen we van hen leren?

8 Hoge opbrengsten door ketenbenadering

KETENBENADERING
Els Loman en Peter van Leeuwen
In juni 2010 werd in Enschede in het kader van de landelijke taalpilots een omvangrijk en zeer succesvol leesverbetertraject afgerond.

14 Opbrengstgericht werken in het basisonderwijs
ONDERZOEK
Ellen Timminga, Udo Keijser en Martin Uunk
In dit artikel geven we aan hoe scholen meer opbrengstgericht kunnen gaan werken. Dit doen we op basis van een onderzoek naar opbrengstgericht werken dat de inspectie in 2009 binnen het rekenen-wiskundeonderwijs op 166 basisscholen heeft uitgevoerd.

20 De leerling moet er beter van worden / Over de toegevoegde waarde van scholen
LEESVERBETERING
Peter van Leeuwen
Peter van Leeuwen in gesprek met Kees Vernooy, lector Taal/lezen aan de Twents School of Education in Hengelo.

25 Inspectors list
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

26 Opbrengstgericht werken door de bril van leerkrachten en leerlingen
VERBETERING LEERPRESTATIES
Roger Meijer
Opbrengstgericht werken leidt tot betere leerprestaties en geeft leerkrachten hun vak weer terug.

34 Opbrengstgericht leiderschap
LEIDERSCHAP
Bert Mooibroek
Er wordt gezegd dat Nederland nu eens een weg moet inslaan waarin de subsidiecultuur voor allerlei kortlopende projecten overboord wordt gezet. De veronderstelling is dat de vele miljoenen die aan subsidies worden uitgegeven te weinig opleveren en beter ingezet kunnen worden voor structureel beleid. In dit artikel wil ik graag laten zien dat een financi‘le subsidie-impuls voor de schoolontwikkeling wel degelijk veel kan opleveren en een olievlekwerking heeft op allerlei terreinen.

40 De aantrekkingskracht van tweetalig onderwijs en opbrengstgericht werken
TWEETALIG ONDERWIJS
Peter van Leeuwen
Het invoeren van hoogwaardig Tweetalig onderwijs heeft op de Prinseschool in Enschede geleid tot ‘recultering’. Er is in 10 jaar tijd een opbrengstgerichte cultuur ontstaan, waarin de leerlingen uitstekende resultaten boeken op het gebied van Engels. Daarenboven zijn de onderwijsresultaten over de hele breedte sterk gestegen en is het vertrouwen van de ouders, het personeel en de kinderen in de school buitengewoon hoog. Een gesprek met de directeur over dit fenomeen.