Basisschoolmanagement — Jrg. 24 (mei 2010) Nr. 5

3 “Het is bekend dat…”
REDACTIONEEL
Jacques Jacobs
“Het is bekend dat een deugdelijke communicatie in het team van onderwijsprofessionals, een belangrijke voorwaarde is voor een plezierig sociaal klimaat… “

4 Van PO naar VO / De ontwikkeling van de functionele leesvaardigheid
LEESVAARDIGHEID
Hilde Hacquebord & Moniek Sanders

De overstap naar het VO is voor bijna alle leerlingen spannend. Zijn ze genoeg voorbereid op wat er van ze verwacht wordt op de nieuwe school? De vakdocenten gaan er vaak vanuit dat de leerlingen de leerboeken zelfstandig kunnen begrijpen bij het huiswerk. Maar daarvoor moeten ze wel voldoende ‘functioneel’ leesvaardig zijn.

12 Hoe profiteer ik van omgevingsfeedback?
FEEDBACK
Chris Zwart
Door omgevingsfeedback kun je als directeur vanuit je directe werkomgeving feedback ontvangen. Het helpt je om van anderen te vernemen hoe zij jouw functioneren zien. Het zet je aan tot nadenken over hoe je je werk doet en biedt je een kans om te bekijken of je je gedrag wilt veranderen. Voor niet-directieleden is deze ‘methodiek’ evengoed te gebruiken.

16 Krachtig schoolleiderschap: vertel je verhaal en stel vragen / De kwaliteit van de relaties is doorslaggevend voor het resultaat van de school
LEIDERSCHAP
Nico Eigenhuis
In dit artikel illustreert de auteur het ontstaan van een gemeenschappelijk gedragen verhaal op basisschool Vredeburg te Hoofddorp. De schoolleider cre‘erde daarmee een situatie waarbij hij stevig grip kreeg op de organisatie: krachtig leiderschap door een goede balans tussen sturing (door de directeur) en zelfsturing (door de personeelsleden).

21 Over toezicht
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

22 Gericht professionaliseren met het Kaliber Kompas
PROFESSIONALISERING
Peter Tetteroo
Vanaf 2004 kennen we de wet BIO. In deze wet zijn de bekwaamheidseisen vastgesteld voor onderwijsgevenden. Scholen moeten beleid ontwikkelen voor het onderhouden van de bekwaamheid van hun personeel.

26 Beoordelingsgesprekken
BEOORDELINGSGESPREKKEN
Dick Oosterveld
Scholen denken voorzichtig en genuanceerd over personeelsbeoordeling. Met als gevolg, dat beoordelingsgesprekken op de meeste basisscholen nog steeds niet gebruikelijk zijn. Met als ŽŽn van de oorzaken de afwezigheid van een traditie om op leerkrachtengedrag te reflecteren.

30 Doet u mij maar een krediet
FINANCIEEL BEHEER
Marcel Verbart
Het in september 2009 verschenen onderzoeksrapport Financieel beleid van onderwijsinstellingen – beter bekend onder de naam Rapport Commissie Don – is niet in een lade blijven liggen. Het ministerie heeft de aanbevelingen van de commissie overgenomen en onderneemt met grote voortvarendheid actie.

34 De hoofddoek tijdens de gymles
SPORTHOOFDDOEK
Cindy van den Bremen
In 1999 studeerde Cindy van den Bremen af aan de Design Academy op het onderwerp sporthoofddoeken. Naar aanleiding van alle publiciteit kwam ze in contact met schooldirecteuren en gymdocenten die hun leerlingen een veilig alternatief op de traditionele hoofddoek wilden bieden in plaats van die te verbieden.

36 Samenloop van vakantie en ziekte
JURIDISCH
Sheila Meijer
Op 20 januari 2009 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een belangrijke uitspraak gedaan over de samenloop van ziekte en vakantierechten. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag in hoeverre deze uitspraak van invloed is voor de werkgever in het bijzondere primaire onderwijs.