Basisschoolmanagement — Jrg. 24 (februari 2010) Nr. 2

3 “… opbrengst gericht werken … intern toezicht … de vissenkom … klachtrecht … buitenschoolse opvang … mannen en jongens in het onderwijs … keurmerk Investors in People … duurzame schoolontwikkeling … Verklaring omtrent Gedrag … “
REDACTIONEEL
Peter van Leeuwen

4 Brengt mijn school voldoende op? Een wegwijzer in het kader van leeropbrengsten
OPBRENGSTGERICHT WERKEN
Willem Rosier

Het afleggen van verantwoording is de normaalste zaak binnen het bedrijfsleven en dat moet het ook worden in het onderwijs

10 Toezicht in de praktijk
INTERN TOEZICHT
Wout van Steenis
Kritische kijk op het idee van de rijksoverheid om een nieuwe functie te scheppen voor het leiden van organisaties voor primair (en voortgezte) onderwijs: het intern toezicht

17 De vissenkom. Hoe slaag ik erin om ouders en leerlingen met elkaar in debat te brengen
DEBAT
Rob Rapmund & Sa•d Benayad
Regering en parlement zijn een heilloze weg ingeslagen toen zij als antwoord op een publiek onbehagen over het onderwijs grootschaligheid als oorzaak gingen zien. Maar van enig inhoudelijk debat over de achtergronden en oorzaken is geen sprake. Scholen moeten het achterliggende onbehagen serieus nemen en dit debat aangaan. Anders worden ze geconfronteerd met allerlei ‘krachtige'(maar zinloze) maatregelen vanuit de politiek, zoals een fusietoets.

20 Klachtrecht basisonderwijs ondoorzichtig?
KLACHTRECHT
Serge Sonke & Giel Schikhof
Het klachtrecht en de invulling daarvan, verbeteringen en enkele tips uit de praktijk voor klachtencommissies. Aan de schoolleiders om daar hun voordeel mee te doen.

24 Buitenschoolse opvang
BSO
Dick Oosterveld
In het basisonderwijs is na de invoering van de motie Van Aartsen/Bos in 2007 verschillend gereageerd op de taak om kinderopvang aansluitend op de schooltijden zo goed mogelijk te organiseren. Bespreking van het boekje ‘Buitenschoolse Opvang’ van Anne Schipper en Janine Eshuis, verschenen als deel 49 in de Praktijkserie BasisschoolManagement van uitgeverij Kluwer.

26 Investors in People (IiP): de kracht en kwetsbaarheid van een keurmerk in goed werkgeverschap
LEREN EN ONTWIKKELEN
Ineke Beekers & Miranda van der Meulen

Interview met Ger Gritter, directeur van Openbare Basschool Merlijn in Nieuw-Vennep.

31 Sneeuwbal effect
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

32 Duurzame ontwikkeling heeft de toekomst
DUURZAME ONTWIKKELING
Dick Oosterveld
In diverse sectoren van onze samenleving worden in toenemende mate plannen ontwikkeld voor duurzame ontwikkeling. Duurzaamheid lijkt de kanskaart in deze tijd. Hoe staat het eigenlijk met de aandacht voor duurzaamheid in onderwijs? In gesprek met Nico van der Meer, secretaris Stichting Duurzaam Leren.

36 Verklaring omtrent gedrag
JURIDISCH
Mari‘lle Boogers
Al eerder is er in BasischoolManagement uitgebreid aandacht besteed aan de Verklaring omtrent Gedrag. In verband met recente jurisprudentie nogmaals aandacht hiervoor. Wellicht het afgelopen jaar in de media gelezen over een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, die bepaalde dat een werknemer die veroordeeld was voor moord toch in het onderwijs mocht blijven werken.