Basisschoolmanagement — Jrg. 23 (oktober 2009) Nr. 7

3 “In het openingsartikel geven Hans Brokx en Paul van Lent richtlijnen en tips …”
REDACTIONEEL
Jaques Jacobs
“In het openingsartikel geven Hans Brokx en Paul van Lent richtlijnen en tips waar de school haar voordeel mee kan doen bij het opbouwen van het personeels- en het bekwaamheidsdossier. Ook handig is het …”

4 Dossiervorming in het primair onderwijs
PERsonEELSBELEID
Hans Brokx & Paul van Lent
In dit artikel geven Hans Brokx MBA en Paul van Lent MEd MBA u duidelijkheid in dossiervorming in het primair onderwijs. Achtereenvolgens bespreken zij de richtlijnen voor de inhoud van het personeelsdossier en bespreken daarna het bekwaamheidsdossier, waarbij tevens de relatie wordt gelegd met het beoordelen van teamleden. Tenslotte geven zij tips voor het (op tijd) opbouwen van dossiers.

12 Toezicht op besturen
TOEZICHT
Harry van de Kant
Door KPC Groep is eind 2008 een beperkt onderzoek in het primair onderwijs gehouden naar ervaringen van onderwijsorganisaties met het raad van toezichtmodel.

20 ‘Enthousiasme van je personeel niet verprutsen’
PERSONEEL
Henk Slagter
In dit artikel in de lijn van Weggeman een beschouwing over de vraag: ‘Waar loop je in het primair onderwijs de kans het enthousiasme van je mensen te verprutsen?’. Mathieu Weggeman schreef in 2008 een boek met als titel Leiding geven aan professionals? Niet doen! Een boek over organisaties waarin professionals werkzaam zijn. Het boek gaat niet specifiek over het onderwijs en scholen.

22 Ruimte nemen en ruimte geven
SCHOOLORGANISATIE
Jos Letschert & Beate Letschert-Grabbe
In dit artikel gaan we vooral in op: De rol van de schoolleider bij het geven van ruimte aan leraren om te kunnen voldoen aan de eis om kwaliteit te leveren, de kansen en belemmeringen voor leraren om met de geboden ruimte om te gaan, het doorgeven door leraren van ruimte en verantwoordelijkheid aan hun leerlingen, vanuit de eigen ervaring van het belang van eigenaarschap.

28 Wesp
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

29 Aanbesteden individuele leerlingonderzoeken
AANBESTEDING
Loek van der Kroon
In dit artikel Schets de auteur een voorbeeld van aanbesteding in de prakrijk. Vanaf augustus 2006 ontvangen schoolbesturen in het primair onderwijs de bekostiging voor schoolbegeleiding rechtstreeks. Schoolbesturen mogen zelf beslissen of schoolbegeleiding wordt ingekocht, welke begeleiding en waar. Tot 1 januari 2008 lag er nog een verplichting om 50% van dit bedrag te besteden aan de schoolbegeleidingsdienst waar zij gebruik van maakten. Schoolbegeleidingsdiensten moeten zich hierdoor meer ‘marktconform’ opstellen en schoolbesturen moeten de hoogste kwaliteit schoolbegeleiding inkopen voor de beste prijs.

36 Leiding geven aan professionals? Niet doen!
ORGANISATIE
Anton Kotte
Mathieu Weggeman, hoogleraar Organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven schreef in 2007 een boek met bovenstaande titel over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie. De essentie van het boek gaat over grensoverschrijdende samenwerking van professionals, stateof-the-art vakmanschap en creatieve spanning. Het gaat over neue Kombinationen, over collectieve ambitie, bescheidenheid, betrokkenheid, zelforganisatie en innovatie, over output-sturing, synergie culturele integratie en nog veel meer. Het is geschreven voor leidinggevenden uit het bedrijfsleven het is de vraag of de opvattingen van Weggeman te transformeren zijn naar het onderwijs.

40 Bouwen aan vertrouwen met uw organisatieverhaal
COMMUNICATIE
Raymond Godding
In dit artikel pleit de auteur voor het gezamenlijk (in dialoog) tot stand brengen van organisatieverhalen om uitdrukking te geven wie u bent als organisatie en hoe u gezien wil worden.