Basisschoolmanagement — Jrg. 23 (november 2009) Nr. 8

3 “Het ministerie van OCW bracht onlangs de indrukwekkende nota ‘Werken in het onderwijs 2010’ uit …”
REDACTIONEEL
Carla Ketelaar-Wallaart

4 Levensfasegericht Personeelsbeleid / Kwaliteitscriterium voor modern en duurzaam personeelsbeleid
PERsonEELSBELEID
Frits van Buul
Kortgeleden verscheen deel 48 van de Praktijkserie Basisschoolmanagement, met als titel ‘Levensfasegericht Personeelsbeleid’. Het is zeker niet de eerste publicatie die de laatste jaren onder deze noemer is verschenen maar dit boek bevat informatie en praktische adviezen die zoveel mogelijk op maat zijn gesneden voor het basisonderwijs.

11 Het SBO in de lift / Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering in het speciaal basisonderwijs in de periode 2006-2008
KWALITEITSVERBETERING
Ben de Goei
Dit jaar bestaat het speciaal basisonderwijs (sbo) tien jaar. Het sbo kwam in 1998 voort uit de fusie van voormalige lom- en mlk-scholen en de iobk-afdelingen. Zij kregen de opdracht onderwijs te bieden aan leerlingen die niet kunnen worden begeleid op reguliere basisscholen. De Inspectie van het Onderwijs heeft de afgelopen tijd op verschillende momenten onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het sbo. Uit de laatste onderzoeken blijkt dat het sbo er steeds beter in slaagt de vereiste kwaliteit ook te realiseren.

17 Rekentoets
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

18 Actualiteit en onderwijs. Vrienden? / De introductie van het onderwijsconcept actueel onderwijs
ACTUEEL ONDERWIJS
Jos Boerema & Robert Francissen
In dit artikel wordt de stelling verdedigt dat effectief onderwijs methodisch kan en moet zijn. Dat wil zeggen dat er een weldoordachte manier van handelen aan ten grondslag moet liggen om een zeker doel te bereiken.

22 Zwarte zwanen
RISICOMANAGEMENT
Harm Klifman
Iedere student filosofie in elk geval, maar ik hoop iedereen die hoger onderwijs volgt, krijgt op enig moment in colleges te horen over de zwarte zwaan. Het is een beestje dat we in Nederland niet in weilanden zien grazen of zien peddelen in de wijkvijver. Bij ons hoort het thuis in een omgeving als de Efteling, Avifauna en natuurlijk ooit, Het Land van Ooit.

24 Begeleider met de blik vooruit
(INTERNE) BEGELEIDING
Bert Groeneweg
In 1990 waren ze er nog nauwelijks, vier jaar later had elke school er een. De best geslaagde onderwijsverandering van de laatste vijftig jaar: de interne begeleider, meeliftend op de introductie van WSNS, is een niet meer weg te denken fenomeen.

30 Leerkrachten tevreden met hun werk? / Een onderzoek onder 800 leerkrachten en bovenschools managers
ONDERZOEK
Vincent van Grinsven
Om scholen in het primair onderwijs te ondersteunen op weg naar een grotere betrokkenheid van medewerkers bij de school zijn het CPS onderwijsontwikkeling en advies, Investors in People Nederland en DUO Onderwijsonderzoek een samenwerkingsverband aangegaan. In dit artikel presenteren zij een deel van de resultaten van een onderzoek dat in het kader van die samenwerking is verricht.