Basisschoolmanagement — Jrg. 23 (februari 2009) Nr. 2

3 ‘Bovenschoolse sturing en de schooldirecteur. Ervaringen, uitdagingen, vragen en antwoorden….’
REDACTIONEEL
Hans Verboon en Chris Zwart

4 Bestuurlijke samenwerking in perspectief
Samenwerking
Anton Kotte
Het lijkt erop dat bestuurlijke samenwerking en dan vooral waar het gaat om fusie in een wat rustiger vaarwater is gekomen. Sterker nog de roep om grote, omvangrijke onderwijsinstellingen weer te dŽfuseren wordt op diverse plaatsen gehoord. Zowel op het niveau van de politiek, maar ook bij onderwijsinstellingen zelf wordt nagedacht over kleinschalige, en meer transparante schoolorganisaties. Een kentering?

8 Van schoolleider tot voorzitter College van Bestuur / Interview met Niek van der Zanden van Stichting De Eenbes in Geldrop
ORGANISATIESTRUCTUUR
Dick Oosterveld
Interview met Niek van der Zanden van Stichting De Eenbes in Geldrop (een organisatie, die groeide naar het beheer over 29 scholen met 530 personeelsleden voor circa 6300 leerlingen en een jaarbudget van 28 miljoen euro.) Hoe ervaart hij de schaalvergroting in zijn functie, hoe steekt de management- en bestuursstructuur in elkaar en hoe ziet hij de toekomst van bovenschools management?

12 De sturing in de organisatie: rolverwachtingen in beeld
ROLVERWACHTINGEN
Marlou Beke-Huiskes en Ton van den Hout
Werden in het verleden scholen gedwongen om te fuseren om opheffing te voorkomen (Toerusting en Bereikbaarheid) nu lijkt het erop dat fusies wellicht verboden gaan worden. Schaalgrootte wordt verbonden met sturingsmogelijkheden: hoe groter de organisatie, des te minder sturingsmogelijkheden voor de schooldirecteur op de werkvloer, is de gedachte.

18 Sturen op resultaten / Chris Zwart in gesprek met Jan Overweg, algemeen directeur HAAL
STURING
Chris Zwart
Jan Overweg is algemeen directeur van VGPO HAAL gevestigd in Amersfoort. HAAL is een fusieproduct en staat voor Hilversum, Amersfoort, Almere en Leusden. De bestuurlijke fusie van de scholen in deze regio is tot stand gebracht vanuit een missie. Christelijke geloofsovertuiging en leerling-resultaten zijn de componenten van deze missie. Scholen en hun besturen wilden gezamenlijk resultaten boeken en dat betekende de geheel autonome school inruilen voor ŽŽn scholengroep van – op dit moment – zes scholen. Als centraal begrip speelde de gedachte mee dat de leerkrachten en overige personeelsleden moeten voelen door anderen gedragen te worden.

21 ‘Effe geen cent te makken’, deel 2
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

22 Omgaan met het administratiekantoor: nemen en geven
ADMINISTRATIE
Marcel Verbart
Dit artikel gaat in op feiten en belevingen met betrekking tot de administratiekantoren die de administratieve taken van scholen regelen. Ook worden er tips gegeven voor de professionalisering van de relatie tussen AK en schoolmanagement.

28 Financi‘le managementinformatie: kennis, inzicht of het grote onbegrip / Meten is vaak ook weten, veel meten is soms meer weten, alles meten is niets meer weten
MANAGEMENTINFORMATIE
Monica van der Hoff-Isra‘l
Kijkt u ook iedere maand of ieder kwartaal met verwachting uit naar de informatie vanuit uw administratie of administratiekantoor? Of plant u een paar uur in om er doorheen te ploeteren? Of heeft u een controller of financi‘le man of vrouw of misschien collega die voor u de geheimtaal van cijfers vertaalt in datgene wat u eigenlijk wilt hebben: managementinformatie?

32 Het jaarverslag en de kwaliteit van het bestuur en management
VERSLAGLEGGING
Loek van der Kroon
In dit derde artikel over verslaglegging stelt de auteur dat de kwaliteit (of het gebrek eraan) van het jaarverslag afstraalt op de samensteller/eindverantwoordelijke in de organisatie. Met name toezichthouders kunnen het jaarverslag gebruiken als evaluatie-instrument voor het eigen functioneren en dat van de bovenschoolse directie.

38 Afvloeiing en RDDF-plaatsing
JURIDISCH
Mari‘lle Boogers
Het leerlingenaantal van uw school neemt ieder jaar enigszins af, bijvoorbeeld omdat de woonwijk waar uw school aan ligt aan het vergrijzen is. De daling is zodanig dat dit betekent dat een van de leerkrachten op termijn zal moeten afvloeien. Het is ook mogelijk dat u vanwege financi‘le problemen personeelsleden moet gaan ontslaan. In dit artikel zal worden uitgelegd welke stappen er dan door u zullen moeten worden ondernomen.