Basisschoolmanagement — Jrg. 23 (april 2009) Nr. 4

3 ‘Het onderwijs zou recessie-ongevoelig zijn…’
REDACTIONEEL
Hans Verboon

4 Passend onderwijs aan het werk / ‘Samen verantwoordelijk zijn en willen zorgen voor alle kinderen in de regio’
PASSEND ONDERWIJS
Peter Pijl
Passend onderwijs blijkt bij leerkrachten en directies veel vragen op te roepen. Wat moet, wat mag, wat kan? Dit artikel legt uit hoe deze helderheid kan ontstaan op het niveau van het samenwerkingsverband n de school.

11 Burgerschap als uitdaging
BURGERSCHAP
Anja van Andel
De auteur inventariseert in dit artikel wat burgerschapsvorming in het onderwijs allemaal is, beschrijft hoe de inspectie hier tegenaan kijkt en gaat in op hoe scholen hun burgerschapsbeleid aan moeten pakken. Tot slot volgen aanbevelingen over hoe burgerschapsvorming voor een school een uitdaging kan worden om ‘meer dan het gewone’ te doen.

16 Hoe verleid je mensen in beweging te komen? / Nieuwe mogelijkheden met corporate story telling en springboardverhalen
VERANDERMANAGEMENT
Paul van Agten, Gini Manting
Het is niet makkelijk je team te bewegen tot een verandering wanneer er al zovele aan vooraf zijn gegaan en vooral wanneer er in die reeks maar moeilijk samenhang te ontdekken valt. Missie en visie zouden daarvoor moeten zorgen, maar worden er zelden het archief voor uitgehaald. Als je die teksten trouwens leest, kloppen ze wel, maar gaat er vaak geen enkele prikkel vanuit. Traditioneel staan mensen in het onderwijs bekend als goede verhalenvertellers… Dus wat let ons?

23 Coaching voor schooldirecteuren: nood en noodzaak!
COACHING
Paul van Lent
Onderwijs geven is een prachtig vak. En zeker ook het vak van schooldirecteur. Maar wie ambieert nu dit ‘metier’? In dit artikel wordt beschreven met welke zaken de huidige schooldirecteur onder andere in aanraking komt. Daarbij wordt ingegaan op welke wijze de schooldirecteur zichzelf en de school kan ontwikkelen. Hierbij wordt ingezoomd op het aspect coaching.

29 School van Prem
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

32 Wat vraagt een effectieve implementatie van een nieuwe taal/leesmethode?
TAALONDERWIJS
Ina Cijvat
Als er van een oude methode overgegaan wordt op een nieuwe, vraagt dit vaak om een andere manier van lesgeven in de klas. Om leerkrachten hierbij te ondersteunen is goede begeleiding aan te raden. Uit onderzoek van Joyce en Showers blijkt dat alleen informatie en uitleg geven maar voor een kleine groep leerkrachten voldoende is om nieuwe vaardigheden toe te kunnen passen in de eigen groep. Als dit gecombineerd wordt met modeling, oefenen in de praktijk en coaching en feedback krijgen, blijkt dat bijna alle leerkrachten alle noodzakelijke vaardigheden en strategie‘n kunnen leren beheersen. De schoolleiding speelt bij een dergelijke onderwijsvernieuwing een belangrijke rol. Naast het overzicht houden over het project en het plannen en bewaken van de voortgang, is het van belang dat hij als onderwijskundig leider functioneert in de school.

37 Niet sluiten maar laten bruisen!
KLEINE SCHOOL
Renske Valk
In een tijd waarin de wijk een panacee begint te worden in de zoektocht naar maatschappelijke samenhang, vraag je je wel eens af hoe het schoolleven in een dorp ervoor staat. Dit is het verhaal van 49 kinderen onder een oude kastanjeboom op het schoolplein. Van meester Martijn, juf Janine, nog een juf Janine, juf Arnica en juf Anna. Van een gerenoveerde rietgedekte herenboerderij en van 2 leerlingen in groep 8. Het is het verhaal van openbare basisschool de Kastanjepoort in Erichem, misschien wel de kleinste school van Nederland…