Basisschoolmanagement — Jrg. 22 (september 2008) Nr. 1

Thema: DESKUNDIGHEID EN INSPIRATIE

3 “…antwoord geven op de vraag…’
REDACTIONEEL
Jaques Jacobs
‘Met dit themanummer willen we graag antwoord geven op de vraag waar de schoolleider zijn of haar deskundigheid en inspiratie vandaan haalt…’

4 Waar haalt de hedendaagse schoolleider zijn/haar deskundigheid en inspiratie vandaan?
THEMA / INLEIDING
Jaques Jacobs
Ergens aan het einde van de jaren tachtig mocht ik deel uit maken van de Commissie Korver. Deze zorgvuldig volgens de zuilen samengestelde commissie kreeg van de toenmalige onderwijs-minister Ritzen de opdracht om een competentieprofiel voor de directeur basisschool vast te stellen.

10 De professionalisering van schoolleiders: wat weten we ervan? (1)
professionalisering / THEMA
Eric Verbiest & Joris van Dijk
Weinig bemoedigende woorden staan te lezen in een recente publicatie over professionalisering van schoolleiders. In deze bijdrage wordt ingegaan op de essenti‘le vragen die spelen in de professionalisering van schoolleiders. Wat is succesvol schoolleiderschap, welke capaciteiten liggen daaraan ten grondslag, hoe ontwikkelen die zich en welke professionaliseringsstrategi‘n zijn daarbij van belang. Een en ander wordt ge•llustreerd met inhouden en didactische vormen van aanpak die thans al herkenbaar zijn in de Magistrumopleidingen voor leidinggevenden. Voor deel 2 zie het novembernummer van 2008 [Nr. 3, Jrg. 22].

18 Wat heeft een schoolleider nodig om te kunnen doen wat van hem/haar verwacht wordt?
ontwikkeling / THEMA
Paul van Agten

In gesprek met Stephen Covey en Benedictus. Stephen Covey is een moderne managementgoeroe uit de USA, de bakermat van onze huidige managementbeschaving. Benedictus is een middeleeuwse monnik. Tussen beiden zit 1500 jaar verschil en toch brengen ze overeenkomstige boodschappen. De middeleeuwse eenvoud en overzichtelijkheid helpt om door de complexiteit van onze tijd heen te kijken en terug te keren tot de essenties van leiderschap. Beide situeren die in de persoon van de leider.

28 “Schoolleider moet in de klei hebben gestaan”
INTERVIEW / THEMA
Thijs Lenssen
In gesprek met Hans Soentjes, voorzitter van de Raad van Bestuur van Fundare, een stichting voor katholiek basisonderwijs in Venlo en omstreken, die de afgelopen twee jaar voor de nodige ophef zorgde: de start van een zogeheten Leonardoschool voor hoogbegaafde leerlingen en de plannen voor een eigen Pedagogische Academie. Binnen zo’n stichting moeten wel haast bijzondere opvattingen leven over het onderwijs en het beroep van leerkracht en schoolleider.

36 Professionalisering van schoolleiders staat niet op zichzelf
ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN / THEMA
Inge Andersen
De afgelopen jaren is er een flinke impuls gegeven aan de kwaliteitszorg en personeelsbeleid op scholen. De verschillende onderdelen zijn echter fragmentarisch in het onderwijsveld gebracht. er was aparte aandacht voor IPB, voor kwaliteitszorginstrumenten en voor de kwaliteit van het onderwijspersoneel (Wet BIO). IPB, Wet BIO en kwaliteitszorg hebben echter alles met elkaar te maken en scholen staan nu voor de taak om de verschillende onderdelen te integreren. Dat is nog geen eenvoudige opgave.

43 Leiding geven is kiezen
KEUZES MAKEN / THEMA
Henk de Jonghe & Marion Damgrave
Wie kies je te zijn als leider?

52 “Je hebt elkaar nodig bij het verwerven van kennis”
INTERVIEW / THEMA
Thijs Lenssen
In gesprek met Yvonne Raaijmakers, voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOV) met een lange carrire in het basisonderwijs. Ze koestert een pedagogisch optimisme, maar heeft wel degelijk ook zorgen. Een gesprek over de kwaliteit van het onderwijs, goed leiderschap, en al te gemakkelijke studenten.

60 Van Bovenmeester naar Ondernemer
OPLEIDEN / THEMA
Jos Gerards & Paul van Lent
Leiding geven kent in het basisonderwijs een zeer magere traditie. Het hoofd, en later de directeur, onderscheidde zich in weinig meer dan zijn leeftijd van de leerkrachten. Anci‘nniteit maakte dat je op een gegeven moment voor zo’n functie in aanmerking kwam. En dat is vrijwel 70 jaar lang, van 1920 tot begin jaren zeventig, zo gebleven. Toen gingen de eerste vier grote landelijke opleidingen voor basisschooldirecteur van start. Pas in 2004 formuleerde de NSA de bekwaamheidseisen voor directeur en een jaar later de SBL competenties voor leerkracht. Hoe ontwikkelde de opleidingsmarkt zich, hoe ziet het er thans in 2008 uit en hoe ontwikkelt zich vraag en aanbod in de komende jaren.