Basisschoolmanagement — Jrg. 22 (oktober 2008) Nr. 2

Thema: OPLEIDEN IN DE SCHOOL

3 Academische opleidingsscholen
REDACTIONEEL
Wim Folker (gastredacteur)
‘Dit themanummer is gewijd aan de academische opleidingsscholen. Het Ministerie van Onderwijs heeft aangegeven…’

4 De meerwaarde van de (academische) opleidingsscholen
OPLEIDINGSSCHOOL / THEMA
Ruud Klarus & Wim Folker

In Nederland zijn 36 dieptepilots actief rondom (academische) opleidingsscholen. De invulling blijkt nogal divers te zijn. Scholen mogen experimenteren om te bekijken hoe arrangementen rondom het opleiden van nieuw personeel, gekoppeld aan schoolontwikkeling, het beste vorm kunnen krijgen.

16 Bewust levenslang lerend personeelsbeleid
personeelsbeleid / Thema
Robert Hilhorst
Levenslang leren is een bewust onderdeel geworden in het personeelsbeleid van Delta. Dit levenslang leren start bij de studentenstage van de Pabo en eindigt pas bij het verlaten van de organisatie op pensioengerechtigde leeftijd. Het komt tot uiting in het beleid rondom begeleiding (van stagiaire tot seniorleerkracht) en scholing (individueel en in teamverband) en door het stimuleren van de onderzoekende houding via het project academische school. Levenslang leren leidt tot groei, tot ontwikkeling van leerkrachten en daardoor ook van schoolorganisaties en dit komt ten goede aan onze kinderen.

20 De academische basisschool in de praktijk
INTERVIEWS / THEMA
Thijs Lenssen
De Arnhemse onderwijsorganisatie Stichting Delta startte drie jaar geleden op vier basisscholen met het pilotproject ‘de academische opleidingsschool’. Dit schooljaar doen er negen scholen aan mee. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? BasisschoolManagement sprak met een directeur, een opleider in de school en een werkplekstudent. In dit artikel hun bevindingen.

28 Opzet van de dieptepilot en opbrengsten
DIEPTEPILOT / THEMA
Wim Folker

Kernachtige weergave van de opzet van de dieptepilot academische opleidingsscholen van Delta. Doel hiervan is om de lezer inzicht te geven in de vele deelprojecten maar ook om de opbrengsten, die voor 70% gefinancierd zijn door het ministerie van onderwijs, te delen met de beroepspraktijk. Bent u ge•nteresseerd naar de in dit artikel beschreven opbrengsten dan kunt u deze downloaden op de website van Delta, onder het kopje projecten.

34 De onderwijsbegeleider als partner bij de (academische) opleidingsschool
SCHOOLBEGELEIDING / THEMA
Renska Valk
Een school of een groep van scholen die besluit een academische opleidingsschool te worden, krijgt te maken met nieuwe partners. Wie in dit op te bouwen netwerk rond de school zal participeren, hangt af van de leervragen en de hier op aansluitende netwerken van de betreffende school. Het betrekken van een onderwijsadviesorganisatie bij een zo brede innovatieve schoolontwikkeling kan voor de hand liggen. Vaak zijn de school en de adviesorganisatie geen onbekenden van elkaar, en vinden er op de school al ontwikkelingsactiviteiten plaats die worden begeleid door externe adviseurs.

38 De opleidingsschool, verlengstuk van de opleiding?
SAMENWERKING / THEMA
Miranda Timmermans & Martine Derks
Pabo Arnhem werkt intensief samen met twintig scholen, die zich sinds langere of kortere tijd ontwikkelen tot opleidingsschool. Deze samenwerking vraagt een voortdurende dialoog en een telkens opnieuw zoeken naar balans in het opleidingstraject voor de studenten. Opleiden in de school is namelijk meer dan studenten drie dagen per week naar de opleidingsschool laten gaan. Ook het opleidingsprogramma moet veranderd en aangepast worden om het leren van de studenten optimaal te kunnen blijven ondersteunen.