Basisschoolmanagement — Jrg. 21 (oktober 2007) Nr. 2

1 Leiding geven aan een cultuur van verandering / Bepalende krachten en succesfactoren bij duurzame organisatie ontwikkeling
Michael Fullan & Marlou van Beek
Veranderingen verankeren in duurzame organisatie ontwikkeling is een hele uitdaging. Vele onderwijsinnovaties zijn de revue gepasseerd, maar bleken in het verleden niet altijd succesvol. Vele managementtheorie‘n zijn geschreven maar niet altijd succesvol toegepast. Het lijkt of er een wereld van theorie en wereld van praktijk is, die moeilijk met elkaar te verbinden zijn.

10 GŽŽn begrijpend lezen in groep 4?! / Analyse van 5 methoden
Joop Stoeldraijer & Kees Vernooy
In dit artikel een pleidooi om gŽŽn methode voorbegrijpend lezen te gebruiken in groep 4. Is het echter wel verantwoord om in groep 4 geen methode voor begrijpend lezen in te zetten?

18 Samenwerking tussen school en sport zit in Eindhoven in de lift / Duale sportleraren leveren een kwaliteitsimpuls aan sport en bewegen op de basisschool
Dick Oosterveld
De Alliantie ‘School & Sport samen sterker’ – een samenwerkingsverband van de ministeries van OCW en VWS en de overkoepelende sportorganisatie NOC*NSF – streeft ernaar, dat in 2010 op 90% van de ministeries van OCW en VWS leerlingen dagelijks binnen en/of buiten schooltijd kunnen sporten. Om levenslang sporten en bewegen door jongeren te stimuleren. Samenwerking tussen scholen en sportverenigingen is voor het realiseren van deze ambitie van cruciaal belang. In Eindhoven vervult de duale sportleraar op de basisschool hierbij een stimulerende en cošrdinerende rol.

22 Gezocht: meer functies in de school
Harry van de Kant
Het wil nog niet echt lukken om meer functies in de reguliere basisschool in te voeren. ‘Koudwatervrees’ en ‘beperkte middelen’ zouden functiedifferentiatie in de weg staan. Onzin, vindt de auteur; het ontbreekt die bovenschoolse managers en/of bestuurders vaak aan visie en lef.

29 Kwestie van plannen
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

30 CNVS-voorzitter Harry Blume: ‘Stel het kind centraal’
Frans Weeber
Na 29 jaar zet de 55-jarige Harry Blume een streep onder zijn loopbaan als directeur van de Lukasschool, de Taalschool Het Moza•ek, de Maliebaanschool en de Da Costaschool Kanaleneiland in Utrecht. Hij begint met een nieuwe uitdaging als voorzitter van de dit jaar opgerichte vakorganisatie CNVSchoolleiders.

33 Intern begeleiders op weg naar een functie? / Dilemma’s voor de schoolleiding
Gerrit Vrieze & Hans van Gennip
Schoolleiders voelen zich als een spits met de handen op de rug gebonden om intern begeleiders een aparte functie te geven. Intern begeleiders doen belangrijk werk en hebben een grote verantwoordelijkheid, maar schoolleiders kunnen er weinig tegenover stellen vanuit de schoolorganisatie. Voor welke dilemma’s worden schoolleiders geplaatst? ITS deed op verzoek van de Landelijke Beroepsgroep Intern begeleiders (LBib) onderzoek naar functievorming bij intern begeleiders.

38 De aangetekende brief en de ontvangsttheorie
JURIDISCH
Sheila Meijer
De CAO PO en de CAO VO bevatten een aantal bepalingen, die verplichten bepaalde beslissingen schriftelijk mede te delen en per aangetekende post te versturen. Enkele voorbeelden.