Basisschoolmanagement — Jrg. 21 (januari 2008) Nr. 4

3 “Een beetje trots…”
REDACTIONEEL
Wim van de Grift

4 Werken met managementcontracten in het primair onderwijs
managementcontracten
StŽphane CŽpro
Besturen zijn op zoek naar middelen en instrumenten om te kunnen voldoen aan de toezicht- en verantwoordingsvraag. EŽn van de mogelijkheden hierin is het werken met managementcontracten.

9 Vituele kinderen: de voordelen!
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

10 Galnzende en rotte appels / Handelingsverlegenheid en twijfel bij disfunctioneren
disfunctioneren
Sjoerd Sol
Dit artikel focust op handelingsverlegenheid en twijfel bij de werkgever over het functioneren van een werknemer in vaste dienst. Hoe te handelen bij disfunctioneren? Kan disfunctioneren objectief vastgesteld worden? Hoe te voorkomen dat medewerkers veranderen in ‘rotte appels’? Hoe medewerkers met opgeheven hoofd een uitweg bieden uit penibele werkomstandigheden?

16 Zoektocht naar de morele dimensie van leiderschap / Tien noties bij leiderschap
MOREEL LEIDERSCHAP
Dick den Bakker
Wie wil dat niet? : Weten waarvoor je werkt, dat op een ge•nspireerde manier doen en daarmee betekenis hebben voor de maatschappij. Antwoord op moreel leiderschap?

24 Het verborgen talent van zorgleerlingen
INTERVIEW
Dick Oosterveld
Forse problemen om voor zorgleerlingen een doorlopende leerlijn in aansluiting op het basisonderwijs te organiseren en aandacht voor een aantal initiatieven om de verborgen talenten van deze leerlingen kansen te bieden. Interview met drs. Alle Visser, manager zorg van OSG Singelland in Drachten, met als missie ‘Talent in ontwikkeling’.

28 Splitsing bestuur / Intern toezicht tovermiddel voor goed onderwijsbestuur?

TOEZICHT
Harm Klifman
Veranderende opvattingen over goed onderwijsbestuur en nieuwe checkpoints van de onderwijsinspectie focussen de aandacht op de functie van intern toezicht. Er is wetgeving in de maak waarin intern toezicht zelfs de hoeksteen van de governance lijkt te worden. Is dit verstandig of slaat de slinger al op voorhand door? Het lijkt op het laatste. Reden: tekort aan kritische doordenking van wat toezicht eigenlijk is. In dit artikel een verhelderende visie op toezicht vanuit de praktijk.

32 Research-based schoolontwikkelingsbeleid?
ONDERWIJSRESEARCH
Hedda Schut
Schoolontwikkelingsbeleid voer je als oplossing van de discrepantie tussen je visie en de huidige stand van zaken op je school. Het is eigenlijk een brug tussen knelpunten en dromen. Als dat het is, is er toch geen plaats voor research? De wetenschap kan toch niet bepalen wat wij op school gaan doen? ‘Wat Werkt Op School’ goed doen, staat of valt bij goed leiderschap.

36 Zij-instromers in het onderwijs
JURIDISCH
Monique Bouwens
Een werknemer zonder onderwijsbevoegdheid, maar wel ten minste een hbo-opleiding: dan kan hij in aanmerking komen voor de zgn. ‘zij-instroom in het beroep’, een traject van maximaal twee jaar. Aanstellen c.q. benoemen van een zij-instromer is terug te vinden in de Wet op de Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO).