Basisschoolmanagement — Jrg. 20 (november 2006) Nr. 3

Thema: Het nieuwe leren

1 Vissen naar talent (1)
Dr. Eric Verbiest & Drs. Marjan Vermeulen
Kenmerken en kwaliteit van kweekvijvers.

11 Het oude of het nieuwe leren? Een kwestie van opvatting
thema
Drs. Eddie Denessen

Het nieuwe leren: een verzamelterm voor een grote diversiteit aan onderwijsvormen. Kort gezegd: vormen van onderwijs die afwijken van het traditionele, door de leraar sterk gestuurde, onderwijs. De achtergronden van de veranderingen vari‘ren van leerpsychologische inzichten die voortkomen uit constructivisme tot een maatschappelijke behoefte aan zelfverantwoordelijke, competente en mondige burgers.

15 ‘Onderzoek alles maar behoud het goede’ (Paulus)
thema
Dr. Kees Vernooy

Onderwijsopvattingen en hun effect voor de leerlingresultaten of de effecten van het nieuwe leren voor de leerlingen nader bekeken. Het nieuwe leren vanuit de optiek van evidence based onderwijs. In dit artikel zullen we vooral van constructivisme spreken, omdat het nieuwe leren onder die paraplu valt. Concrete basisgegevens vanuit ‘Whole Language’, een angelsaksische aanpak op het gebied van het nieuwe leren gericht op het leren lezen.

21 Kwakzalverij en gelovige politici
thema
Mr. Drs. Jan de Vries

Vanwege de soms felle maatschappelijke en politieke discussies over nieuwe vormen van leren had de Kamer behoefte aan een beoordeling door de Onderwijsinspectie, onze onafhankelijke toezichthouder.

24 Verstrikt in leren. Ontsnap en zoek het vooral samen uit!
THEMA
Cedric BouschŽ
Binnen schoolteams, maar ook daarbuiten bij ouders, besturen en onderwijsorganisaties, lijkt regelmatig sprake van diepe kloven en grote afstand met betrekking tot het ‘nieuwe’ en het ‘oude’ leren. In dit artikel gaat het minder over het welles en nietes, maar wel over een goed vervolg voor gedachtevorming over voortdurende onderwijsontwikkeling.

31 Effectief kosten besparen op ondersteunende diensten
Frank van Vilsteren
Gedegen inkoopstrategie levert aanzienlijke inkoopbesparingen op

37 Uit het leven van een startende directeur (8)
E-mailcoaching
Hanneke Smit
Monique, recentelijk gestart op de Pyramide, een middelgrote school in Oudewater, vertelt haar verhaal.

38 Wat zijn de vormen van BAPO-verlof?
JURIDISCH
Mr. Monique Bouwens

De twee vormen van BAPO-verlof nader bekeken (Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen).