Basisschoolmanagement — Jrg. 19 (oktober 2005) Nr. 2

1 Beoordelen
Drs. J.A. Verboon en Drs. C.S. Zwart
Ze worden nog niet vaak op school gevoerd, beoordelingsgesprekken. Toch vormen ze een belangrijk onderdeel van personeelsbeoordeling. Tegelijk bieden deze gesprekken de kans om afspraken te maken over de aanpak van problemen, over de vergroting inzetbaarheid of over persoonlijke ontwikkeling.

12 Ervaring met kwaliteitssturing
L. van de Meugheuvel
Gesprek met Lia Vermeulen-Hoveling, directeur van De Grebbe en Ko van Aalst, directeur ombs ZieZo. Een kwaliteitssysteem gaat uit van een visie en werkt met concrete plannen om de school te verbeteren. Een kwaliteitshandboek en een intern kwaliteitsrapport zijn voorbeelden van instrumenten die hierbij gebruikt kunnen worden.

15 Leraren kunnen en willen volledige verantwoordelijkheid nemen
Drs. E.H.E.E. Silvius
Over besturen van onderop in een cošperatie van leraren.

22 Het oprichtingsproces van de Cošperatieve Vrije School Utrecht i.o.
Drs. E.H.E.E. Silvius
Over de discussiepunten en geleerde lessen bij de inrichting van de lerarencošperatie.

27 Uit het leven van een startende directeur (1)
H. Smit
De 36-jarige Monique is vier jaar directeur geweest van een kleine school in Alkmaar. Recentelijk is ze gestart op de Pyramide, een middelgrote school in Oudewater.

29 Een slagvaardige inspecteur
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

30 Personeelsdossier
JURIDISCH
Mr. I. Brouwer-Dam
Over het wettelijk kader dat de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en het Vrijstellingsbesluit aan een personeelsdossier oplegt.