Basisschoolmanagement — Jrg. 19 (november 2005) Nr. 3

1 Hoe schoolleiders leven kunnen brengen in de Wet BIO
F. Konings
De Wet BIO (Beroepen In het Onderwijs) gaat om het onderhouden van bekwaamheid van het onderwijspersoneel. Nieuwe wetgeving wil niet altijd zeggen dat het ook tot de beoogde resultaten leidt. Niet alle wet- en regelgeving van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap wordt immers altijd op een succesvolle wijze in de praktijk gebracht. Op welke wijze kan door het scholenveld de Wet BIO op adequate wijze tot leven worden gebracht? Persoonlijke ontwikkeling gaat namelijk niet vanzelf. Welke succesfactoren zijn mede bepalend? Dit artikel gaat over de professionele ontwikkeling van schoolleiders in het primair onderwijs naar aanleiding van een onderzoek.

10 Hoe komt duurzame verandering in het Nederlandse onderwijs tot stand?
M. van Beek
Is het op alle systeemlagen tijd voor reflectie en kiezen van nieuwe interventies?

19 All Inclusive!
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

20 Ondersteunende diensten in primair onderwijs: van bijrijder tot bestuurder
F. van Vilsteren
Over de rol van facility management en vastgoedbeheer in onderwijsorganisaties.

28 Het beste uit Recent … jaargang 2005
H. Verboon en B. van Rooij
Recent is de Nieuwsbrief van BasisschoolManagement; deze wordt als bijlage van BasisschoolManagement geleverd en bevat berichten die voor directie en besturen relevant zijn. In dit artikel zijn berichten opgenomen, die in 2005 in Recent werden afgedrukt en nog steeds actueel zijn.

33 Uit het leven van een startende directeur (1)
E-mailcoaching
H. Smit
De 35-jarige Monique is vier jaar directeur geweest van een kleine school in Alkmaar. Recent is ze gestart op de Pyramide, een middelgrote school in Oudewater. ‘Mag ik je af en toe mijn verhaal vertellen?’ vroeg ze me bij haar vertrek. Zo werd coaching door het aantal kilometers e-mailcoaching.

34 Verwijdering vanwege ongeschiktheid voor het reguliere basisonderwijs … mag dat?
JURIDISCH
Mr. I.M.E. Janssen
Basisscholen hebben allemaal wel eens een keer te maken gehad met het verwijderen van een leerling. Vaak heeft dat te maken met bepaald wangedrag of een (eenmalig) incident dat door de leerling is veroorzaakt en dat zo ernstig is, dat redelijkerwijs van het bevoegd gezag niet gevraagd kan worden om de leerling nog langer onderwijs te bieden.