Basisschoolmanagement — Jrg. 19 (mei 2006) Nr. 8

1 Elke leerling een competente lezer
HOOFDARTIKEL
Dr. K. Vernooy
Effectief leesonderwijs. Wat werkt?
“Goed leren lezen is een mensenrecht!” (Lyon, 2001).
Goed, effectief taal-/leesonderwijs heeft positieve, toetsbare effecten voor alle leerlingen. Bijvoorbeeld alle leerlingen kunnen op het einde van de basisschool minimaal teksten van het niveau AVI-9 vlot, nauwkeurig en met begrip lezen. Misschien is een nog beter toetsbaar doel, dat alle leerlingen op het einde van groep 8 een voldoende resultaat voor begrijpend lezen op de Cito Eindtoets halen.

8 Verschillen in leesvorderingen in het basisonderwijs
Fr. C. Mommers
Oorzaken en gevolgen?

11 Uit het leven van een startende directeur (6)
E-mailcoaching
H. Smit


12 Schoolleiding kan kwaliteit leesonderwijs sturen
A. Veraart

19 De rol van intern begeleider bij lees-/taalonderwijs op een lerende school
Drs. D.P.J. Oosterveld
Beatrixschool in Cothen integreert signalering en ondersteuning in nieuw werkplan voor lezen en taal

23 Help, daar komt de manager! Ha, daar is de conci‘rge!
Column
R. de Bruin-Beuming

24 Wat zijn in het onderwijsrecht de verschillen tussen leraar in opleiding (lio) en de stagiair?
Juridisch
Mr. L.M.E. Janssen

26 Lumpsum en schoolleiderschap
Drs. C.S. Zwart
Onderzoek naar de ervaringen van een vijftal scholen en hun bovenschoolse management door een CPS-projectgroep

30 Twee ministers van onderwijs (Nederland en Belgi‘) over de aanpak van taalachterstanden
Dr. K. Vernooy
Verslag van de conferentie van de Nederlandse Taalunie over taal en onderwijskansen (Antwerpen, 18 april 2006)