Basisschoolmanagement — Jrg. 19 (januari 2006) Nr. 4

1 Voorwaarden voor vernieuwend handelen van leraren (1)
Dr. A.A.M. Houtveen
Voorwaarden op schoolniveau

7 Uit het leven van een startende directeur (3)
E-mailcoaching
H. Smit


8 Voorwaarden voor vernieuwend handelen van leraren (2)

Dr. A.A.M. Houtveen
Wat is bekend uit de innovatieliteratuur?

13 Jos Smeels: het verhaal van een bouwer
M.P.J.M. Lenssen
Jos Smeels (59) stond driemaal aan de wieg van een basisschool en beleeft momenteel zijn vierde directeurschap. Zijn arbeidsvreugde is nog lang niet tanende, al heeft hij een oprechte aversie tegen financi‘le zaken. Wat is het geheim van Smeels? BasisschoolManagement sprak met hem op zijn huidige werkplek in Amersfoort.

18 Agressie van ouders
Drs. A. Zandbergen
Wie steekt de hand in eigen boezem? Een kwart van de leerkrachten heeft te maken met agressie van ouders. Wat kan de school doen aan preventie?

21 De vijfdaagse schoolweek
Mr. G.J. de Vries
De discussie gaat de laatste jaren vooral over de vierdaagse schoolweek. Moet die nu mogelijk gemaakt worden of niet? Het kabinet wil de scholen – onder de vlag van autonomievergroting en deregulering – in elk geval meer ruimte geven om zelf de schooltijden te bepalen.

25 Een levensloopregeling voor leerlingen
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

26 Verlofregelingen bieden uw medewerkers meer balans tussen werk en privŽ
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Goed werkgeverschap levert gemotiveerde werknemers op

30 Register Basisschoolmanagement, jaargang 2005
Overzicht van de in 2005 verschenen artikelen in Basisschoolmanagement

32 Telefonische advertentieverkoop
JURIDISCH
Mr. I. Brouwer-Dam
Verkopers die op slinkse wijze een handtekening zien te bemachtigen …!