Basisschoolmanagement — Jrg. 19 (april 2006) Nr. 7

1 Amsterdam en de Citotoets
Kees Waijenberg
Twee jaar geleden heeft Amsterdam samen met Rotterdam besloten nieuwe regels te formuleren voor deelname aan de Citotoets: deze toets wordt alleen afgenomen als de toets voorspellende waarde heeft voor de schoolloopbaan van de leerling en gebruikt kan worden als tweede objectief gegeven. Door dit besluit zijn twee effecten opgetreden: beter zicht op het aantal leerlingen dat naar het praktijkonderwijs of naar het leerwegondersteunend onderwijs gaat en stijging van de Amsterdamse Citoscore.

3 Stagiaires als vertrekpunt van schoolontwikkeling
Bert Godschalk
Scholen krijgen tal van aanvragen voor stageplekken. De meeste scholen zijn niet onwelwillend. Toch moet men opleidingen vaak teleurstellen. Wat vol is vol en het is niet de eerste zorg van directie en team. Hoe anders verliep het in Veenendaal. Daar zochten ze vier jaar geleden zelf contact met de pabo om een groep studenten in huis te halen. Niet alleen voor een paar extra handjes in de klas, maar om een unieke ontwikkeling in gang te zetten.

8 POP-consistentiecheck
Drs. Liesbet Dreeuws-Robbers, dr. Harm van Vijfeijken
Van individueel leren naar samen leren Praktijkervaringen van een pilotgroep.

13 E-mailcoaching: Uit het leven van een startende directeur (5)
E-mailcoaching
Hanneke Smit

14 Ontwikkeling van de WSNS-denken
Ad Maas

22 Schoolleider, de regisseur van onderwijsvernieuwing in zijn school
Arco Hak

28 Misleidende reclame op website school?
JURIDISCH
Mr. H. Nijkamp

31 Mediation in het onderwijs
Drs. JosŽ van Loo, mw. Mr. Marjolein Thiebout
Gespreksbegeleiding van conflict naar eigen gezamenlijke oplossing.