Basisschoolmanagement — Jrg. 18 (november 2004) Nr. 3

1 IPB niet meer weg te denken
HOOFDARTIKEL
Drs. J.A. Verboon

9 Wat succesvolle bovenschoolse managers doen
S. Sol

16 Het beste uit onze nieuwsbrief Recent , jaargang 2004
B.K.M. van Rooij en drs. J.A. Verboon

21 Allemaal een papfolio
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

22 De kracht van positieve feedback
C. Vegter

28 Effectief communiceren met ouders
J. van Loo en H. de Looper

34 Thuisonderwijs en onderwijs op particuliere scholen
Mr. G.J. de Vries

36 Overschrijdingsregeling
JURIDISCH
Mr. I. Brouwer-Dam