Basisschoolmanagement — Jrg. 18 (mei 2005) Nr. 8

1 Een prominente rol voor de raad van bestuur bij het bevorderen van de onderwijskwaliteit
HOOFDARTIKEL
J.A.H. Soentjens
Stichting Fundare werkt met onderwijskundige teamleiders.

6 IPBHR: Natuurlijk leren professionals versus competentie technologie
Drs. P.H.W. van Agten
Een combinatie van ‘Human Recources’ en ‘Hoog Rendement’.

12 Portfolio’s: laten zien wat je waard bent
J. Hulzebos en H. Geertsma-Beugeling

21 Zelfevaluatie
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

22 ‘De stoppen slaan door in de brede school’
F. Studulski
Een multifunctionele accommodatie ontwerpen is moeilijk dan je denkt.

26 Collectief leren en de rol van de schoolleider
Prof. dr. E. Verbiest, dr. C. Teurlings, drs. E. Ansems, dr. A. Bakx, A. Grootswagers, drs. I. Heijmen-Versteeg, drs. Th. Jongen en W. Uphoff
Verbinden van schoolontwikkeling en professionalisering.