Basisschoolmanagement — Jrg. 18 (januari 2005) Nr. 4

1 Persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en het lesprogramma ‘Waardeneducatie’
HOOFDARTIKEL
Ir. G.C. Ter Morshuizen

8 Koers primair onderwijs: ruimte voor de school?
Drs. B. de koning

12 Kansen voor de ondernemende school
B. Jacobs en C.A. de Bondt

18 Lumpsum, en dan?
M. van der Hoff-Isra‘l

23 De hoogste tijd
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

24 Er bovenop komen
Dr. A.A.M. Houtveen en J. Kuijpers

32 Goed werkgeverschap
JURIDISCH
Mr. I. Brouwer-Dam

33 Register 2004