Basisschoolmanagement — Jrg. 18 (april 2005) Nr. 7

1 ‘Als u begrijpt wat ik bedoel’
HOOFDARTIKEL
A. Kotte
Verantwoordingsplicht vraagt om communicatie.

8 Deze les wordt mede mogelijk gemaakt door…
Mr. G.J. de Vries
Over sponsoring.

12 De hoofddoek in het bijzonder onderwijs
JURIDISCH
Mr. W. Lindeboom
In februari 2005 heeft de commissie gelijke behandeling een oordeel gegeven over de vraag of een school een stagiaire kan weigeren omdat zij een hoofddoek draagt. Het was bepaald niet de eerste keer dat de commisie zich over dit vraagstuk boog.

14 Wie Weet Waar Willem Wever Woont?
Mw. dr. S. van de Bunt-Kokhuis
Over de filtering van educatieve informatie op het web.

21 Van schoolvisie naar individueel coachingsplan
B. Groeneweg
Competenties van medewerkers op het netvlies krijgen is ŽŽn, maar die competenties in verband brengen met de schoolvisie, het opzetten van coachingsbeleid en een coachingsplan maken is twee, drie en vier. En vervolgens is er de vraag wie die coaching moet gaan doen: de IB-er, de directeur, een SVIB-er of een extern deskundige? Coaching is hot, integraal personeelsbeleid (IPB) m˜et vanaf augustus 2005 en een schoolvisie hebben we (bijna) allemaal, maar hoe worden deze onderwerpen logisch aan elkaar verbonden?