Basisschoolmanagement — Jrg. 17 (september 2003) Nr. 1

Thema: KWALITEITSZORG

1 Verbeteren, maar dan in samenhang: methodieken bij kwaliteitszorg
F.C. Struik

7 Passie en Adriaan
Column
R. de Bruin-Beuming

8 Effectief instrument voor kwaliteitszorg: de kwaliteitsmeter
Drs. C.A.C. Gieszen en drs. R. Haaijer

16 De Kwaliteitsmeter PO in de praktijk
Drs. C.A.C. Gieszen en drs. R. Haaijer

20 De hoofddoek in het bijzonder onderwijs: wanneer wel en wanneer niet?
Juridisch
Mr. L.M.E. Janssen

22 Total Koalaty Management (1)
Drs. J. Polderman