Basisschoolmanagement — Jrg. 17 (november 2003) Nr. 3

1 De cošperatie als samenwerkingsvorm in het onderwijs
Drs. E.H.E.E. Silvius
Georganiseerd vertrouwen en ruimte voor ondernemerschap

10 De brede school is geen Haarlemmerolie
E.S.W.M. Ootes
Ervaringen op de Jules Verneschool in Hoorn

14 Van leerresultaten tot zelfevaluatie van de school
W. Rosier en F. Moelands
Kwaliteit van onderwijs kan vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden …

24 Oefeningen in systeemdenken
F.C. Struik
In het INK-model en dus ook in De Kwaliteitsmeter is het element Visie & beleidsvorming opgenomen. Op dat veld figureren de onderwijsvisie, de beleidsontwikkeling ook op het gebied van kwaliteitszorg en de omgevings- en toekomstgerichtheid van uw school(beleid). Deze drie indicatoren staan centraal in het interview met drs. Jan-Jos Janssen, bovenschools manager Onderwijszaken en Kwaliteitszorg bij de Stichting Katholiek en Protestants Onderwijs Eindhoven e.o, SKPO.