Basisschoolmanagement — Jrg. 17 (mei 2004) Nr. 8

1 Intern begeleider, functioneren tussen commandocentrum en vergaarbak
HOOFDARTIKEL
Drs. H.G. Groeneweg

7 Het onderwijsverslag
Drs. J. Jacobs
Behartenswaardige informatie over de staat van het Nederlandse onderwijs

11 De allerbeste basisschool
Dr. W. van de Grift

13 Onze juf maakt grapjes
COLUMN

R. de Bruin-Beuming

14 De hoofddoek in Frankrijk en Nederland
Mr. G.J. de Vries

18 Stand van zaken IPB in primair en voortgezet onderwijs
Dr. A.S. Klein
Integraal PersoneelsBeleid

23 ‘Oud denken versus nieuw denken’
J. Meijer

26 Ouderbijdrage is geen gift
Juridisch
Mr. I. Brouwer-Dam

28 Hoe voer ik een gesprek over persoonlijke ontwikkeling
Drs. C.S. Zwart en drs. L. Dreeuws-Robbers