Basisschoolmanagement — Jrg. 17 (maart 2004) Nr. 6

1 Hoe kunnen basisscholen zelf de vinger aan de pols houden bij het bepalen van de toegevoegde waarde van hun onderwijs?
W. van de Grift

10 Integraal beleid voorwaarde voor IPB
L.G. Bolier en A.R. Bronkhorst

17 Kinderfeestjesbeurs
COLUMN

R. de Bruin-Beuming

18 Bestuur en kwaliteitszorg
Dr. A.C.J. de Wolff

24 Op weg met competentiemanagement
F.C. Struik
Dit artikel slaat een brug tussen de concrete verbeterdoelen die u met elkaar voor ogen hebt en de feitelijke realisering daarvan

30 Bestuurs- en managementondersteuning
B. Keizer
Over normering voor B en M-ondersteuning met betrekking tot de lumpsumbekostiging