Basisschoolmanagement — Jrg. 17 (januari 2004) Nr. 4

1 IPB op de keper beschouwd (1)
Drs. P.H.W. van Agten
Hoe houd je zin in je loopbaan?

6 De school aangedaan: op tijd nadenken over de emotionele school
C. BouschŽ

12 De zoete inval
Mevr. drs. M. Blok en mevr. drs. M.K. Mathias
Een vernieuwend en succesvol invalproject dat nieuwe oplossingen biedt voor oude problemen!

15 Peking eend
Column
R. de Bruin-Beuming
Te koop: ‘Echt lederen schooltas. Slecht een dag gebruikt.’

16 Werken met verbeterwielen
F.C. Struik
Over ‘systematische’ en ‘cyclische’ kwaliteitszorg op de basisscholen

26 ID-banen in het onderwijs: een ‘regulier’ probleem?
Juridisch
Mevr. mr. L.M.E. Janssen (juridisch adviseur bij de VBS)

28 Het beste uit … Recent, jaargang 2003
B.K.M. van Rooij en drs. J. Verboon

33 Overzicht artikelen verschenen in 2003