Basisschoolmanagement — Jrg. 17 (april 2004) Nr. 7

1 ‘Bestuursleden gezocht’
HOOFDARTIKEL
Mr. J.J.M. van Elderen
Enkele zaken rond werving van bestuursleden

6 Lumpsum in het primair onderwijs
A. Uwland
Wat zijn de nieuwe financi‘le risico’s over de factor personeel?

14 Succesvolle teams benoemen zelf wat succes is
S. Sol, M. de Boer, W. de Vries en D. Creemers
Recht doen aan professionaliteit en autonomie van leerkrachten

20 Zorgvuldig omgaan met schorsing
Juridisch
Mr. I. Brouwer-Dam

24 Plusleraar speciaal basisonderwijs

Extra taken, minder druk

27 De laatste regel
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

28 Teamleren in een lerende school: Samen werken aan beter onderwijs
J. Jutten
Resultaten van leerlingen als basis voor betere processen