Basisschoolmanagement — Jrg. 16 (mei 2003) Nr. 8

1 De personeelsadviseur in de schoolorganisatie
P. Janssen

6 Schoolverbetertraject biedt snel resultaat
A. Heldoorn

8 Schoolleider: de toekomst meester!
CONGRES
basisSchoolmanagement Congres op woensdag 1 oktober 2003 in congrescentrum De Reehorst te Ede

9
Begroten: de jaarlijkse invul-oefening of de meerjaren keuzen?
Mevrouw M. van der Hoff-lsra‘l

11 Soms wisselvallig, maar overwegend zonnig
Column
R. de Bruin-Beuming

12 De bekostiging van administratie, beheer en bestuur
B. Keizer
Ook met: ‘Voorgeschiedenis: Kommer en kwel’

21 De ‘bazen-van-buiten’ komen er aan
Drs. D.P.J. Oosterveld
Pilotproject ‘Duaal opleiden van directeuren zonder lesbevoegdheid’ is van start

24 WAO-uitkeringen niet verplicht naar Vervangingsfonds?
Juridisch
Mr. W. Lindeboom

26 De schoolleider in beeldschrift
F.C. Struik
Vijftien portretten, ze gaan over u …

30 Zij-instromers benoemen: panacee of paard van Troje?
Drs. D.P.J. Oosterveld
Zij-instroom vooral gebaat bij adequate begeleiding op de werkplek

34 Het resultaat is geweldig maar je moet er wel tijd in willen steken
Mevrouw N. Sprij
Inschakelen van zij-instromers als een oplossing voor het personeelstekort, en
– Wat zijn zij-instromers?
– Hoe kom ik (snel) aan een zij-instromer?