Basisschoolmanagement — Jrg. 16 (maart 2003) Nr. 6

0 Over dit nummer
REDACTONEEL
Carla Ketelaar-Wallaart

1 Professionele leergemeenschappen – een nieuwe kijk op permanente ontwikkeling van leraar en school (2)

Dr. Eric E.B.P. Verbiest en Prof. Roland Vandenberghe

8 Op weg naar een doeltreffend gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
Fred C. Struik

17 Idols
Column
R. de Bruin-Beumer of R. de Bruin-Beuming

18 Schoolzelfevaluatie en schoolontwikkeling in het SBO
Drs. Jan de Bekker en drs. Bert Groeneweg
Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed?’

24 : ‘Ik wil dat mijn kind naar groep 3 gaat!’
Juridisch
Mr. drs. Harry Nijkamp en Mr. I. Brouwer

26 Effectief leiding geven in de praktijk
Interview
Drs. Dick P.J. Oosterveld
Dick Oosterveld in gesprek met drs. Theo Vermeulen, directeur St. Martinusschool in Millingen aan de Rijn.