Balans Magazine — Jrg. 29 (september 2016) nr. 7

Thema: innovaties in het onderwijs
– Link-klassen De Ambelt voorkomen thuiszitten
– De LANSbrekers voor Passend Onderwijs
-Stichting Wervelkind verbreedt kennis
-Nieuwe Onderwijscolumnist Anton Horeweg

Het kind

14 Thuiszitter Luca (16)
‘ik wil heel graag onderwijs’

33 Oskar (ADHD, hechtingsprobleem)
‘Goed om te kunnen delen waarmee je zit’

48 Heleen Ramaekers (ADHD)
‘Wij kunnen razendsnel denken’

De ouder

11 Ouderblog
Anne van Hees: ‘Niets doen moeilijker dan iets doen’

16 Bij ons thuis
Moeder Marianne: ‘Ik heb geleerd positief in het leven te staan’

54 In vertrouwen
‘Onderwijs, pak je verantwoordelijkheid’

De professional

20 Balanslezing
‘Dyscalculie, tijd voor maatwerk’ door prof. Hans van Luit en Steven van Randwijck

24 Dyslexie
Interview met prof. Aryan van der Leij: ‘Dyslexie is een zichtbare leerstoornis’

13 en 30 Achter de schermen bij
Zoek & Vind en BalansAcademy

65 Bijna 30 jaar Balanslid
Bettina Lelieveld: ‘Om mijn werk zo optimaal mogelijk te doen’

Columns
11 Ouderblog Anne
29 Onderwijsjuriste Katinka
47 Onderwijscolumnist Anton Horeweg
53 Psychiater Mori
59 Mona Keijzer (CDA)

Dit keer:
06 Balans actueel
08 Sprekers symposium
13 Zoek & Vind
14 De thuiszitter
16 Bij ons thuis
20 De Balanslezing
30 Balansacademy
56 Boeken
60 Balans in ’t land
66 Gepland & Colofon