Balans magazine — Jrg. 28 (februari 2015) nr. 2

4 Balans Actueel

8 Dyslexie 2.0
Een pleidooi voor een betere samenwerking tussen de onderzoeks- en onderwijspraktijk ten behoeve van dyslexie. ‘Om de juiste diagnose te stellen en daar een zo goed mogelijk behandeling op af te stemmen’. Wetenschapper Elise de Bree aan het woord.

11 Gastcolumn
Moeder Frederiek

16 Bij ons thuis

20 Bep Schilder
Een diagnose op latere leeftijd overkomt Bep Schilder. Met 55 jaar verneemt ze dat ze een vorm van autisme heeft. ‘Ze begrijpt zichzelf beter, neemt afscheid van het beeld dat ze van zichzelf heeft. Haar kwaliteit van leven verbetert’.

26 Bij ADHD
De UvA doet onderzoek naar het effect van mindfulness op kinderen met ADHD, die geen methylfenidaat innemen, en constateert significante verbeteringen. ‘Met tien minuten meditatie per dag meer controle over jezelf’.

30 De Twijn
De Twijn, een school voor speciaal onderwijs in Zwolle, zoekt haar weg binnen het Passend Onderwijs. ‘Geen opbrengstgericht werken, wel vijf waardevolle beloftes aan de leerlingen’.

34 In Vertrouwen

41 De politiek

42 Waterpolo

53 Onderwijsjurist Katinka Slump

54 TOS-ervaring

58 Bericht van Arga

60 Boeken

63 Column
Anouk

64 Producttest

67 Balans in ’t land