Balans Magazine — Jrg. 27 (okt./nov. 2014) Nr. 8

 

3  Over compassie
REDACTIONEEL
Beatrice Keunen, interim-hoofdredacteur

4  BALANS ACTUEEL
– Open brief aan de Haagse politiek
– Ouders over Passend Onderwijs
– Dyslexiezorg naar gemeenten
– Privacy onder druk door Jeugdwet
– Cartoon: Opvoeden
– ADHD, mediacatie en maatschappij
– Onderzoek ADHD-medicatie en schoolprestaties (VU)
– Over het aanbod van Balans

9  Inclusief onderwijs door goede relaties
INGEZONDEN BRIEF
Judith van de Kam

10  Scherp dankzij ‘druk in de klas’
ONDERWIJS / REPORTAGE
Riëtte Duynstee
Veronique Keek geeft les aan groep 8 van basisschool De Odyssee, een school voor ontwikkelingsgericht onderwijs in Amsterdam. Als de kinderen in haar klas de boel op stelten zetten, gebruikt ze hulpmiddelen uit de methode ‘Druk in de klas’.

13  Gaten in een deur, vla over de vloer
GASTCOLUMN
Sandra Elberse
Sandra Elberse (32) is getrouwd met Vincent (36) en moeder van Damian (9) en Lynn (5). Twee jaar geleden kreeg hun zoon de diagnose ADHD. Sandra, ooit als groepsleidster werkzaam in de kinderopvang, besloot zich ook te laten onderzoeken. Dit gezien een aantal overeenkomstige kenmerken. Bij haar werd een jaar geleden ADHD vastgesteld.

14  ‘Wij runnen dit huis met z’n vieren’
BIJ ONS THUIS
Anouk van Westerloo
Mayke Willemsen is co-ouder van drie dochters: Manna (15), Suus (13, Asperger en hoogbegaafd) en Saartje (11, ADHD en hoogbegaafd). Met z’n vieren vormen ze een hecht en gezellig damesgezin.

19  Jeugdstelseltaal
BERICHT VAN ARGA
Arga Paternotte
Arga Paternotte is al jaren verbonden aan Balans. Ze is de voormalige hoofdredacteur van Balans Magazine en tegenwoordig adviseur van de vereniging.

22  ‘Ouders krijgen te vaak de schuld’
ODD-CD
Hester Schaaf
Nog veel meer dan bij andere stoornissen, bestaan er vooroordelen over kinderen met ODD-CD en hun ouders. Het zou geen echte stoornis zijn. Het zijn ‘die rotkinderen’. Het zou aan de opvoeding liggen. Kinder- en jeugdpsychiater Nico Beuk werkte mee aan een richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van ODD-CD. Belangrijkste boodschap: het is een echte psychiatrische stoornis, met veel comorbiditeit. Behandeling is zinvol.

26  Berechting volgens nieuwe Adolescentenstrafrecht: ‘Op grond van ontwikkeling’
INTERVIEW
Robert Vermeieren
Onlangs werd het Adolescentenstrafrecht van kracht. Het gaat om wetswijzigingen, die enerzijds rekening houden met de ontwikkelingsfase van jongeren die een delict plegen. Anderzijds ook om minder – tweede – kansen voor jongeren die heel zware delicten plegen. Robert Vermeieren, hoogleraar forensische kinder- en jeugdpsychiatrie bij het VUMC in Amsterdam, geeft zijn visie op het Adolescentenstrafrecht.

31  Geschillencommissie lijkt stap vooruit
JURIDISCH ADVIES
Onderwijsjurist Katinka Slump
Onderwijsjurist Katinka Slump behandelt in haar columns in de komende nummers diverse uitspraken van deze geschillencommissie. Volgende keer lezen we hoe het met Bram (13 met ADHD) is gelopen. Ook de school die hem weigerde werd door de Geschillencommissie in het ongelijk gesteld.

32  ‘Dyslexie? Oh, dat is de letter B en D omdraaien’
DYSLEXIE
Beatrice Keunen
8 vragen aan Mieke Urff, dyslexiespecialist en onderwijskundige op het gebied van Special Educational Needs. Onlangs verscheen van haar ‘Dyslexie: werk in uitvoering! 8 aanraders’.

34  ‘De autismekliniek was het beste voor hem’
IN VERTROUWEN
Naam van de auteur bij de redactie bekend
De opvoeding van Max (11 jaar, autisme, gemiddeld intelligent), was jarenlang ingewikkeld en loodzwaar. Toen zat er maar één ding op. ‘Hoe erg kan je falen als ouder’.

37  De gemiddelde leerling bestaat niet
OPINIE
Paul van Meenen
Paul van Meenen is sinds 2012 lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij draagt hierbij het ‘columnstokje’ over aan zijn college Michel Rog, Tweede Kamerlid voor het CDA. Michel Rog geeft in het komend nummer van Balans Magazine zijn visie op passend onderwijs.

38  Voor een kind met dyscalculie: ‘Rekenen is topsport’
DYSCALCULIE / LEZING
Arga Paternotte
Rekenen is als een toren die je laag voor laag moet opbouwen. Mis je een laag, dan vallen er gaten. Het kan de start zijn van een vicieuze cirkel voor rekenangst: het vermijden van rekenen, achterlopen, het ontwijken van rekenen, nog meer achterlopen… Orthopedagoog Marije van Oostendorp schreef er een boek over voor docenten: ‘Aan de slag met rekenproblemen’. Om ze te helpen deze cirkel te voorkomen of te doorbreken. In November houdt Marije de Balans Magazine-lezing.

41  Miley
COLUMN
Anouk

42  Horsewise, Zelfvertrouwen door paarden
REPORTAGE / ADHD
Marian Breukhoven
Paard Purdy laat zich gewillig borstelen door Garbrielle en Martine. Zo meteen gaan ze samen een hindernisbaan lopen: twee kinderen met één paard. ‘Daardoor moeten ze goed overleggen en met elkaar samenwerken’,  zegt begeleidster Elize van zorgboerderij Horsewise. ‘Een voorbeeld van hoe kinderen hier werken aan hun doelen.’ Balans liep een dagje met haar mee.

46  Startpakket dyslexie
PRODUCTTEST & GADGETS
Monique de Mol
‘Dyslexie ie meer dan alleen moeite hebben met lezen en spellen’, vertelt dyslexiespecialist Terry van de Beek. ‘De nadruk bij hulp ligt overwegend bij het oefenen van beide vaardigheden, terwijl social-emotionele problemen vaak onderbelicht blijven.’

49  Teken je gesprek…, Over faalangst
WORKSHOP
Marian Breukhoven
De methode ‘Teken je gesprek’ is ontwikkeld door remedial teacher Adinda de Vreede. Op een middelbare school en in haar praktijk begeleidt zij kinderen met leerproblemen, ADHD, PDD-NOS, sociale onhandigheid, faalangst en/of weinig zelfvertrouwen. Marian Breukhoven volgde een workshop bij Adinda: ‘Teken je gesprek… over faalangst’.

52  BALANS IN ‘T LAND