Balans Magazine — Jrg. 26 (oktober 2013) Nr. 8

3 Balans Award
VOORWOORD
Yolande de Best

4 BALANS IN DE REGIO / VERENIGING BALANS
Actuele berichten en praktische tips
– Balans Award 2013
– De Jeugdwet
– Oproep: Wat werkt wel
– Lezen en sport
– Samen sterker ondernemen
– Gelinkt: elke maand de leukste berichtjes op internet
– STRIP: Opvoeden www.aspergerinbeeld.nl

6 Balans Award 2013 naar ’t Slingertouw in Eindhoven / ‘Ons doel is opleiden naar zelfstandigheid’
BALANS IN DE REGIO / BALANS IN HET LAND

Yolande de Best
Dit jaar wordt hij alweer voor de negende keer uitgereikt: de Balans Award. Een prijs voor een school die genomineerd wordt door een ouder met een kind uit de doelgroep van Balans. Dit jaar gaat – net als vorig jaar – een basisschool in Brabant met de eer strijken. Want de winnaar is ’t Slingertouw in Eindhoven. Hoofdredacteur Yolande ging er samen met juryvoorzitter Arga Paternotte op bezoek en sprak de enthousiaste en zeer verraste ouders, Žn directeur Robert en cošrdinator Kelly van het zorgteam van de school.

10 Je inleven in een ander: je kunt het leren!
ONDERZOEK
Maria van Amerongen
Hoe komt het dat de een haarfijn aanvoelt wat er in de ander omgaat, en de ander heel duidelijke aanwijzingen nodig heeft om dit te snappen? Waarom krijgt de een elke week fikse ruzie op het schoolplein, en de ander niet? Vaak lijkt dat te maken te hebben met de mate van inlevingsvermogen. Kinder- en jeugdpsychiater Pierre Herpers en junior-onderzoeker Evita Wiegers onderzoeken wat daarmee precies gebeurt bij jongeren met een beperking. Om ze uiteindelijk beter te kunnen helpen.

15 Geen paniek
COLUMN
Anouk van Westerloo

16 Graag geen wiskunde als eindexamenvak
DYSCALCULIE
Arga Paternotte
Nu 11 jaar, leerde zichzelf op 4-jarige leeftijd lezen en is onlangs met een uitstekend overgangsrapport en met veel plezier aan de tweede klas van het gymnasium begonnen. Maar rekenen valt hem ontzettend zwaar. Doodmoe wordt hij daarvan. Een overduidelijk geval van dyscalculie, constateerde de psycholoog die hem onderzocht. Zou de verplichte rekentoets deze jongen straks belemmeren een gymnasiumdiploma te halen? Waarom is in dit geval een alfaprofiel niet mogelijk?

20 Sterre schreef een boek over ADD: ‘Door die stoornissen ben ik een andere moeder’
ADD
Yolande de Best
Sterre (38) is getrouwd en moeder van drie zonen. Drie jaar geleden werd bij haar oudste zoon Asperger vastgesteld. Hoewel daarmee veel puzzelstukjes op hun plaats vielen, werd de wereld van Sterre en haar gezin daardoor ook op zijn kop gezet. Dat werd nog erger toen, niet al te lang erna, ook haar echtgenoot en tweede zoon een diagnose kregen: ADD. Sterre startte een zoektocht naar informatie. Wat betekent ADD eigenlijk? En hoe moet je ermee omgaan? Ze heeft veel zelf uitgevonden. En er een boek over geschreven: ‘Leven met ADD’. Elver, zoon van Balans Magazines hoofdredacteur Yolande, heeft zŽlf ADD. Hij las het boek en ging samen met zijn moeder op bezoek bij Sterre.

25 Zaaien en oogsten
JURIDISCH ADVIES
Katinka Slump

27 ‘Weten ze wel waar ze aan beginnen?’
PORTRETTEN
Maria van Amerongen en Joli Luijckx
Als je kind vastloopt op school. Hoe zie je de toekomst? Drie portretten.
1) Het ging niet meer met hem (nu 20, PDD-NOS) in het speciaal onderwijs. Nu, drie jaar later, zit hij nog steeds niet op een andere school. Zijn vader verzucht: “Ik blijf me altijd zorgen maken: hoe moet dit verder?”
2) ‘Ik weet zeker dat het goed komt’. Vanaf groep 1 ging het al niet lekker met hem (nu 10, ADD). Inmiddels, zoveel jaren later, loopt alles eindelijk op rolletjes. Moeder: “Ik heb alle vertrouwen in de toekomst.”
3) ‘Wie gaat hem echt helpen?’. Al anderhalf jaar gaat hij (14, Aperger) niet naar school. Terwijl hij z— graag wil. Zijn moeder blijft zoeken naar een oplossing. “Wie gaat, binnen het versnipperde zorgaanbod waar het vooral draait om etiketten en standaard zorgtrajecten, hem echt helpen?”

33 Met vragenlijst op zoek naar gedragsproblemen / Diagnose via internet
ONDERZOEK
Arga Paternotte
Wat krijgen we nou?… was de eerste gedachte bij het lezen van een krantenartikeltje in de NRC. Kinder- en jeugdpsychiater hoogleraar Robert Vermeiren zou voortaan de diagnose van kinderen met gedragsproblemen via vragenlijsten op internet willen regelen. Geen persoonlijk contact meer. De kinderen niet gezien en problemen indelen met behulp van een vragenlijst. Tijd voor Arga Paternotte om hem eens flink aan de tand te voelen.

38 Beloningssystemen: helpen ze?
AD(H)D
Rob Voorwinden
Zijn gedrag (8, ADHD) loopt volledig uit de hand. Zijn vader probeert daar met een beloningssysteem verandering in te brengen. ‘Opfukken, sukkel!’

42 ‘Alles gaat hier volgens een schema’
BIJ ONS THUIS
Maria van Amerongen
Portret van een echt Balans-gezin. Maar liefst achttien kinderen hebben ze. Vijf van hen hebben een stoornis. Zelf zijn ze ook niet gevrijwaard: zij heeft ADD en kenmerken van PDD-NOS, hij heeft ADHD-kenmerken, maar geen diagnose. “Ik ben heel blij met mijn kinderen. maar van hun beperkingen word ik wel eens verdrietig.”

46 Nieuw protocol dyslexie: lekker praktisch!
DYSLEXIE
Anouk van Westerloo
Het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs is bijna tien jaar na het verschijnen van de eerste versie, volledig herzien en geŸpdatet. Nieuwe technologische ontwikkelingen en de veranderingen in het beleid vanuit de overheid zijn er in opgenomen. Maar, misschien nog wel belangrijker, het boek is veel praktischer geworden.

50 Aanraken om in balans te komen
UIT DE PRAKTIJK VAN
Maria van Amerongen
Minder woede-uitbarstingen en betere concentratie. De kinesioloog krijgt dat voor elkaar via spiertesten, massages of manuele therapie. “Je kunt op die manier de aangeboren reflexen afleren.”

52 ‘Ach jochie, dacht ik, niemand wil jou hebben’
IN VERTROUWEN
Anouk van Westerloo
Aan het eind van groep 1 kreeg hij de diagnose Asperger. Een turbulent schooljaar volgde. Voor hem, maar vooral voor zijn alleenstaande moeder. Gesprekken, therapie‘n, onderzoeken, observaties: het bleek overweldigend. “Ik ben echt therapiemoe”.

57 Activiteiten in het land
BALANS IN ‘T LAND
Overzicht van activiteiten in de regionale afdelingen van Balans.

63 Balans service

64 Colofon