Balans Magazine — Jrg. 26 (dec. 2012 / jan. 2013) Nr. 1

PUBERSPECIAL (pag. 24 t/m 35)

3 Ontdekking
VOORWOORD
Yolande de Best

4 Nieuws en actualiteit
BALANS IN HET LAND / VERENIGING Balans
Forum en Chat www.balansdigitaal.nl
Het PGB: wat gaat er veranderen
Goedkopere zorgverzekering via Balans
Samen staan we sterker
Gelinkt: elke maand de leukste berichtjes op internet
STRIP: Opvoeden

6 Balans en de zorgverzekeringen 2013
BALANS IN HET LAND / ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Het is december dus tijd om uw huidige zorgverzekering eens grondig onder de loep te nemen. Balans helpt u hierbij. Op onze website kunt u bijvoorbeeld premies en dekkingsoverzichten van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken en de Keuzewijzer Zorgverzekeringen raadplegen. Daarnaast hebben wij een speciaal aanbod voor u als lid. Met twee zorgverzekeraars hebbenwij een collectieve zorgverzekering afgesloten die, naast een flinke korting op de premie en ruime dekkingen voor bijvoorbeeld ADHD-medicatie, ook nog eens uw lidmaatschap vergoedt!

11 Klassengrootte: hoe kleiner, hoe beter?
OPINIE
Maria van Amerongen
Een grote klas is de schrik van bijna iedere ouder met een kind met een beperking. Want: komt mijn kind nog tot zijn recht?Krijgt hij wel genoeg aandacht? Door de crisis en bijbehorende bezuinigingen kunnen veel scholen vaak niet anders dan leerkrachten ontslaan, maar daardoor worden de klassen groter. Wat zijn de gevolgen voor de Balans-doelgroep? Maria van Amerongen ploos het uit, en stuitte daarbij onverhoopt ook op scholen die nog redelijk kleine klassen hebben.

18 Autivoetbal / Geen omhelzing, maar een high five
REPORTAGE
Eigenlijk zijn Anneke en Herman van Tellingen uit nood een eigen voetbalteam gestart. Hun zoon, die dolgraag voetbalt, was namelijk niet meer welkom in zijn team. Door zijn gedrag was hij een te grote stoorzender die vaak ruzies en conflicten veroorzaakte. Een voetbalteam met spelers die allemaal een autismespectrumstoornis hebben bleek de oplossing.

23 Logeren
COLUMN
Anouk van Westerloo

24 Waarom pubers zich niet aan de afspraken houden
WETENSCHAP / PUBERSPECIAL
Arga Paternotte
Aan de keukentafel beloven ze trouwhartig dat ze zich natuurlijk goed zullen gedragen op de jongerenvakantie in Spanje. Daar aangekomen blijkt er weinig van de afspraak terecht te komen. Hoe komt dat? Hebben ze lak aan hun ouders zodra die uit het zicht zijn, of zit het misschien iets ingewikkelder in elkaar? Wie daar veel van weet is hersenwetenschapper Eveline Crone van de Universiteit Leiden. Crone schreef diverse publieksboeken over puberhersenen en kwam onlangs weer in het nieuws na publicatie van een wetenschappelijk artikel. Daaruit blijken puberhersenen ook positieve kanten te hebben.

28Een middelbare school kiezen. Hoe doe je dat?
ONDERWIJS / PUBERSPECIAL
Belinda van Steijn
De tweeling Floor en Helen (13) hebben allebei ADHD. Sinds augustus gaan zij naar de middelbare school. Dat betekent elke dag de goede boeken meenemen, een kwartier fietsen, de weg vinden in een nieuwe school, agenda invullen en huiswerk op tijd maken. Hoe kwamen zij tot een weloverwogen schoolkeuze?

32 Waarom slapen ADHD’ers zo slecht?
ADHD / PUBERSPECIAL
Yolande de Best
Geen mens functioneertoptimaal als hij of zij elke nacht een paar uurtjes te weinig slaapt. daar word je prikkelbaar en ongeconcentreerd van. Datzelfde geldt voor kinderen (en volwassenen) met ADHD. En laat nu net een substantieel deel van die groep last hebbenvan fikse slaapstoornissen. Oorzaak: een verkeerd werkende biologische klok!

36 Het ontwikkelingsperspectief: wat kan er van je kind verwacht worden?
PASSEND ONDERWIJS
Jessica Westerweel
A
ls je kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt er in het komend Passend Onderwijs een speciaal plan voor hem opgesteld: het Ontwikkelingsperspectief. Daarin staat onder meer welk eindniveau van de leerling verwacht kan worden. Balans licht het Ontwikkelingsperspectief toe.

39Autiklas
JURIDISCH ADVIES
Katinka Slump (onderwijsjurist)
Goed onderwijs voor ieder kind staat in Amsterdam immers hoog in het vaandel

40’We staan ons mannetje’
BIJ ONS THUIS
Monique de Mol
Richard en Mireille hebben drie zonen: Levi (10 jaar) Yaron (8jaar) en Nathan (6 jaar). Levi heeft PDD-NOS, ADHD en DCD. “Het gaat bij ons met pieken en dalen”.

44 Het spook verslaving
WETENSCHAP / PROEFSCHRIFT VAN DE MAAND
Arga Paternotte
Adequate behandeling zou wellicht jongeren met ADHD en/of CD kunnen beschermen tegen het risico van verslaving’.

46 Daar zit muziek in!
UIT DE PRAKTIJK VAN
Maria van Amerongen
Ruben (3, klassiek autisme) leerde er door spelen, Arnoud (6, PDD-NOS) kan nu beter contact maken. Dat alles door muziek te maken, iets wat ze ook nog eens leuk vinden. Muziektherapeut Mathieu Pater: “Ze ervaren het niet als therapie, ze zien het als iets plezierig.”

48 De worsteling van Coen / Sociaalemotionele gevolgen dyslexie vaak onderschat
DYSLEXIE
Joli Luijckx
Voor ŽŽn keer wil Coen (16), die een ernstige vorm van dyslexie heeft, zich samen met zijn moeder Annemieke Nagel wel laten interviewen. Je moet kinderen met dyslexie niet alleen technisch ondersteunen maar ook psychosociaal.

51 Een regenboog van cijfers
COLUMN
Marisca Milikowski

52 ‘We hebben nog een lange weg te gaan’
IN VERTROUWEN – Een verhaal dat je bijna niet durft te vertellen…
“Ons leven met Daangaat niet over rozen. Hij heeft ADHD en PDD-NOS, maar we stuiten op veel onbegrip. Het ligt allemaal aan de opvoeding, zeggen mensen.”

54 Met een leerzaam tintje
FEESTELIJKE CADEAUTJES

57 Activiteiten in het land
BALANS IN ‘T LAND
Overzicht van activiteiten in de regionale afdelingen van Balans.

63 Balans service

64 Colofon