Balans Magazine — Jrg. 24 (maart 2011) Nr. 3

3 Voeding en ADHD
VOORWOORD
Ids Terpstra, Arga Paternotte

4 Balans Selectief
Actuele berichten en praktische tips
– Wie staat er op de cover?
– Deze keer in BalansKIDS
– Algemene ledenvergadering
– Sociaal op stap
– Landelijke symposia van Balans
– Marlispraktijk
– Oproep: Thuistip
– Oproep: “Bij ons thuis”
– Verandering PGB (met oproep)
– ‘Goud in Handen’
– Brochure leerlingenvervoer voor scholen
– Protocollen dyslexie
– Oproep: Professionele oppas gezocht
– Gelijke rechten
– ‘Ik mag ik en jij mag jij zijn’
– Thuisonderwijs
– Nieuwe website Brainwiki
– Bijten in beton

9 Reacties van lezers gevraagd
Arga Paternotte
Brief aan mevrouw van Bijsterveldt over Passend Onderwijs en de positie van ouders

10 Jellinek Jeugdkliniek helpt verslaafde ADHD’er met afkickproces / ‘Blowen maakt de stoornis erger’
BEHANDELING
Maria van Amerongen
Gecombineerde aanpak van Jellinekkliniek. Als je kind verslaafd is aan cannabis of coca•ne en ADHD heeft, kun je als ouders wanhopig op zoek zijn naar hulp. Vaak wordt de verslaving en de gedragsstoornis los van elkaar behandeld, wat omslachtig is en niet altijd even effectief. De Jellinek Jeugdkliniek in Amsterdam biedt sinds kort een gecombineerde aanpak. Hoofd behandelzaken en GZ-psycholoog Ellen van Geffen: “Je kunt het niet los zien, het een versterkt het ander”.

15 Te snel
COLUMN
Ginette Wieken

16 Protocol Ernstige Reken-wiskundeproblemen en Dyscalculie / Niet voor diagnoses en behandeling
DYSCALCULIE
Hans van Luit
Leidraad voor het ontwikkelen van goed rekenonderwijs. Er is jaren aan gewerkt en met spanning naar uitgekeken: recent is verschenen het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) op de website van de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs (NVORWO). Deze maand verschijnt het in boekvorm. Hoogleraar Hans van Luit van de Universiteit Utrecht noemt de titel van dit protocol misleidend. Hoewel het nuttige informatie bevat voor het optimaliseren van het rekenonderwijs, is het geen protocol voor diagnose en behandeling van dyscalculie. Hij geeft een toelichting.

21 Leerplichtwet

COLUMN
Katinka Slump

22 Mogelijke herziening Wajong-regeling / ‘Je moet kijken naar wat je wl kunt’
REGELINGEN EN VOORZIENINGEN
Irene Hemels
Directeur CrossOver pleit voor een cultuurverandering. “Jongeren met een beperking denken nog te veel in termen wat ze niet kunnen.” Yolan Koster, directeur CrossOver, neemt geen blad voor de mond. Zij bepleit een cultuurverandering, niet alleen gericht op jongeren en hun ouders, maar op de hele samenleving. Met het dichterbij komen van de ratificatie van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap kan het snel gaan. “Het gemak waarmee we mensen buiten de arbeidsmarkt houden, komt dan fundamenteel ter discussie te staan.”

26 ICT-trofee 2010 voor OSG Hendrik Mol in Schagen
DYSLEXIE
Monique de Mol
‘Al het leerwerk laat ik voorlezen’. Leerlingen stimuleren om ICT te gebruiken bij het studeren. De winnaar van de ICT-trofee ziet zichzelf als een pionier op Kurzweil-gebied. “Tien jaar geleden begonnen we op school met een computernetwerk. Vervolgens schaften we als een van de eerste scholen Kurzweil aan”, aldus Jan Willen Loots. Hij is nog steeds enthousiast over de verschillende toepassingen en blijft onvermoeibaar leerlingen en docenten van het OSG Hendrik Mol in Schagen stimuleren om het programma te gebruiken.

28 ‘Ik schiet vaak in de verdediging’
BIJ ONS THUIS
Maria van Amerongen
‘En ondertussen maar klessebessen’. Een portret van een gezin met een kind met ADHD en een kind met ADD.

32 Leren zwemmen met ballonnen en frikandellen
ERVARING
Joli Luijckx
Met positief stimuleren en vooral niet dwingen lukt het wel. Veel kinderen met AD(H)D, een autismespectrumstoornis, DCD of bijvoorbeeld faalangst redden het niet met reguliere zwemlessen. Toch kan bijna ieder kind leren zwemmen, weet Melanie Kastelijn van zwemschool Aqua-Health in Schijndel uit ervaring. Zij is gespecialiseerd in het geven van zwemonderwijs aan kinderen met een beperking. Door nauw samen te werken met ouders, de lessen op kleine punten aan te passen, veel veiligheid te bieden, kinderen positief te stimuleren vooraal nooit te dwingen over hun grenzen heen te gaan lukt het leren zwemmen meestal wel. En met plezier!

36 RenŽe (12) heeft ernstige spraak- en taalmoeilijkheden / Worstelen met woorden
SPRAAKTAALPROBLEMEN
Beatrice Keunen
‘Pasta zeggen terwijl je pindakaas bedoelt’. Portretten van kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden. Caroline Houmes is de moeder van RenŽe Hiensch, een meisje met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden. Een jaar geleden volgde ze een voorlichtingscursus voor ouders van deze kinderen. Ze had daar zoveel leerzame momenten dat ze besloot de informatie niet voor zichzelf te houden. Ze vond Riet Grauwels, logopedist, stottertherapeut en ambulant begeleider, bereid om samen te werken aan een uitgave waarmee iedereen die werkt met deze kinderen zijn voordeel kan doen. Het resultaat is de onlangs verschenen uitgave Ik ben niet perfect, nou en! Zes portretten van kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM).

40 Onderwijs Zorg Steunpunt / Laagdrempelige zorg in de school
ONDERWIJS
Irene Hemels
Problemen bij jongeren sneller stimuleren en oppakken. Samenwerking tussen onderwijsmensen en zorgverleners in de school. Het Stedelijk, school voor voortgezet openbaar Daltononderwijs in Zutphen, heeft een Onderwijs Zorg Steunpunt (OZS) binnen de school voor leerlingen die problemen ervaren. De deur staat open voor leerlingen en leerkrachten. “We willen sneller problemen bij jongeren signaleren en oppakken.” In het OZS werken onderwijsmensen en zorgverleners samen.

44 Rixt de Vos’ (19, PDD-NOS) reiservaringen in Afrika / ‘Het was de reis van mijn leven!’
ASS
Monique de Mol
Autismespectrumstoornissen. Als vrijwilliger met PDD-NOS werken in Afrika. Vier weken verbleef Rixt de Vos, een jonge vrouw van 19 jaar met PDD-NOS, in Oeganda waar ze voorlichting gaf aan ouderen en kinderen die besmet zijn met het hiv-virus of ziek zijn geworden door aids. “Omdat ik door mijn autisme veel behoefte heb aan structuur, wilde ik veel te weten komen over de mensen, het land en de cultuur om daarover te kunnen vertellen aan leerlingen op school.’

47 Webcam

COLUMN
Frits Boer

48 Derde Prijs Balans Award 2010 voor Rientjes Mavo in Maarssen / ‘We hebben onze zoon terug!’
BALANS AWARD
Irene Hemels
‘Het is nu een jongen met heel veel zelfvertrouwen’. Rientjes Mavo wint derde prijs bij verkiezing Balans Award 2010.

50 In de put – uit de put
TEST
Monique de Mol
Spel voor kinderen met faalangst. Weg met al die bange gedachten! Veel kinderen zijn zenuwachtig voor een proefwerk of een spreekbeurt, of durven geen vraag te stellen aan de leerkracht. Hierdoor presteren ze op school vaak onder hun niveau. “Het spel ‘In de put – uit de put’ is bedoeld om bange doemgedachten te veranderen in gewone gedachten die je opkikkeren in moeilijke situaties”, aldus kinderpsycholoog Anne Kooijman.

52 “Van vijand word je steunpilaar’
UIT DE PRAKTIJK VAN
Maria van Amerongen
Met boksen en touwtje springen bouwen aan succeservaringen. Begeleiding door middel van sport. Paola Patimah-Starink is leerkracht op een cluster 4 school en sportbegeleider. In haar praktijk People in Control in Deventer begeleidt ze onder anderen kinderen en jongeren vanaf 10 jaar die een beperking hebben, waardoor hun zelfvertrouwen en weerbaarheid wordt vergroot. Tijdens de sessies komt niet alleen het fysieke aan bod, maar ook de psyche, omdat Paola weet dat er een duidelijke relatie is tussen die twee.

56 Balans regionaal

Overzicht van activiteiten in de regionale afdelingen van Balans

63 Balans service

64 Colofon