Balans Magazine — Jrg. 23 (oktober 2010) Nr. 8

3 Zorg om ADHD
VOORWOORD
Ids Terpstra, Arga Paternotte

4 Balans Selectief
Actuele berichten en praktische tips
– Wie staan er op de cover?
– Deze keer in BalansKIDS
– Deze keer in Impulsief
– Het is ADHD in Indonesia
– Leerlingenvervoer
– Thuistip: Kranten bezorgen (met oproep)
– Oproep: Kerstverhalen
– Bevriend met Bram of met een autist
– Zorg om dyslexie
– Klachten examen
– AWBZ-zorg op school of opleiding
– Wijzer Onderwijs
– Makkelijk Lezen Mediagids
– Altijd is altijd

8 Reacties van lezers
– UWV
– Gewoon bij de anderen
– Echtscheiding (1)
– Echtscheiding (2)
– Risperidon

10 ‘ADHD is geen flauwekul’ / Scheidend hoogleraar Joe Sergeant vraagt aandacht voor hyperactiviteit
WETENSCHAP
Arga Paternotte
Een indrukwekkend aantal buitenlandse hoogleraren was op 28 mei jl. aanwezig bij het afscheid van professor dr. Joe Sergeant als hoogleraar bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Joe Sergeant is een internationaal bekende wetenschapper op het gebied van onderzoek bij kinderen met ADHD. Voor de burgemeester van Bloemendaal was dat aanleiding om hem een koninklijke onderscheiding op te spelden. Sergeant pleitte in zijn afscheidsrede voor meer onderzoek naar het functioneren van de hersenen in relatie tot motorische hyperactiviteit.

13 De beste
COLUMN
Ginette Wieken

14 De ingrijpende gevolgen van echtscheiding
ERVARING
Sandra Veeren
In Balans Magazine van juni dit jaar riepen we ouders op over de ingrijpende gevolgen van echtscheiding – voor zowel ouders als kinderen – te schrijven. Wanneer een of meer kinderen ADHD of ASS hebben, kan dit extra problemen opleveren. We kregen een aantal reacties, waarvan we er hieronder een plaatsen.

19 Mijn bijzondere klasje

COLUMN
Katinka Slump

20 Loslaten van emoties bij heftige gebeurtenissen / EMDR kan trauma helpen opruimen
Monique de Mol
BEHANDELING
Gedragsproblemen kunnen horen bij een psychiatrische stoornis als ADHD of ASS, maar ook het gevolg zijn van een traumatische gebeurtenis in het leven van een kind. Als dat laatste het geval is, kan de therapie EMDR uitkomst bieden. Klinisch psycholoog Marianne Went is specialist op dit gebied en ontving dit jaar de Reinier van Arkel Award voor haar beschrijving van een EMDR-behandeling. “Een kind met autisme dat een trauma meemaakt legt, nog makkelijker dan een ander kind, verkeerde verbanden waardoor hij in een kramptoestand kan raken.”

25 Adviezen
DE ZEEPKIST
Deze rubriek is een speakerscorner, waarin we lezers een platform aanbieden om hun zegje te doen.

26 Moeder Jacqueline over haar twee zonen met dyslexie
BIJ ONS THUIS
Maria van Amerongen
Jaqueline (41) en RenŽ (44) van Walteren uit Groningen hebben twee kinderen – Thom (14) en Wouter (11) – met dyslexie, die ze vooral thuis op weg wisten te helpen, via andere methodes dan school hanteerde. Want: “Het is moeilijk om ze zo te zien worstelen. Je wilt dat je kinderen recht wordt gedaan.”

30 Ervaringen van kinderen van ouders met een vorm van autisme / “We wisten niet beter”
ASS
Irene Hemels
“Als ik binnenkwam, gingen mijn moeders mondhoeken naar beneden. Als een vriendin belde, gingen haar mondhoeken omhoog. Haar stemmingswisselingen ervoeren alleen haar man en kinderen. Ze had een starheid die enorm was.” Aldus een dochter (63) van een moeder die autisme had. Volgend voorjaar verschijnt een onderzoek van Jeanette Hensen naar de ervaringen van kinderen van ouders met een vorm van autisme.

35 Met paarden en honden jezelf overwinnen
BEGELEIDING
Joli Luijckx
Een vrolijk groepje spelende honden, kinderen met hun begeleiders en een paard. Zo ziet het dierendagtafereeltje bij de kikkerpoel van boerderij de Menmoerhoeve er op het eerste gezicht uit. Wie goed kijkt en luistert, ziet meer. Namelijk kinderen die op deze schitterende plek in de natuur samen met honden en paarden en hun eigen individuele begeleider van Animal Assisted Trainingscentrum Kairos werken aan het overwinnen van hun faalangst, het beheersen van agressie of bijvoorbeeld het accepteren van grenzen.

39 Voor dat stomme broertje?
COLUMN
Frits Boer

40 Ver weg van huis, zonder structuur / Rixt de Vos (19) – met PDD-NOS – gaat voorlichting geven in Oeganda
ASS
Monique de Mol
“Door mijn autisme ben ik een enorme controlfreak. Dat is ook een van de redenen dat ik naar Afrika wil, ver weg van huis waar alles vreemd en zonder structuur zal zijn. Dat is voor mij de uitdaging.” Vier weken lang gaat Rixt de Vos uit Sneek naar Oeganda en zal daar voorlichting geven aan kinderen, jongeren en ouderen die besmet zijn met het hiv-virus of ziek zijn geworden door aids.

43 Vingers
REKENCOLUMN
Marisca Milikowski

44 Te veel leerplichtige jongeren niet naar school / ‘Eigenlijk werd ik helemaal niet begrepen’
ONDERWIJS
Irene Hemels
Bijna een kwart van de jongeren met ernstige psychische of psychiatrische klachten gaat niet naar school. Dit is de conclusie uit het onderzoek back to school, dat op verzoek van de cli‘ntenraad van GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen is uitgevoerd. Veel kinderen met psychische problemen blijken op enig moment langdurig thuis te zitten. Zij ervaren weinig begeleiding bij het opnieuw terugkeren naar school.

50 Als baby al innerlijke onrust / Hebben huilbaby’s vaker ontwikkelingsproblemen dan andere baby’s?
ERVARING
Miriam de Heer
De redactie van Balans Magazine ontvangt regelmatig verhalen over huilbaby’s. Vaak is de vraag of het iets te maken heeft met de ontwikkelingsproblemen die de kinderen later bleken te hebben.

52 Met ‘Kids’ Skills’ op naar je doel!
UIT DE PRAKTIJK VAN
Dorine Lycklama ˆ Nijeholt
Dorine Lycklama ˆ Nijeholt heeft een Remedial Teaching praktijk waarin ze voornamelijk kinderen begeleidt met dyslexie. Ze werkt met het oplossingsgerichte ‘Kids’ Skills’ om aan de motivatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te werken. Er wordt niet gekeken naar een probleem in het verleden, ze ervaart dat daar veel verdriet en onmacht zit. Nee, er wordt gewerkt aan een oplossing voor de toekomst. Omdat het kind zelf zijn doel bepaalt, is het zeer gemotiveerd om eraan te werken. Het geeft leerlingen veel zelfvertrouwen als het doel wordt gehaald.

58 Balans regionaal

Overzicht van activiteiten in de regionale afdelingen van Balans

67 Balans service

68 Colofon