Balans Magazine — Jrg. 23 (februari 2010) Nr. 2

3 Imago
VOORWOORD
Ids Terpstra, Arga Paternotte

4 Balans Selectief
Actuele berichten en praktische tips
– Wie staan er op de cover?
– Deze keer in BalansKIDS
– Oproep: Ouders met een beperking
– Oproep: Huilbaby’s
– Oproep: ADHD en diabetes 1
– Maatwerk leerlingenvervoer is nodig
– Gezocht: kinderen met AD(H)D en hun ouders
– Oproep: Thuistip
– Thuistip: Pictogrammen
– Druk, een film van Joost Schrickx over ADHD
– Bezuinigingen TOG
– Nieuwe Wajong 2010
– Niet gek www.nietgek.nl
– Nieuwe prijs boek MCDD
– Een leven lang zorg
– Behoud van begeleiding tijdens bezwaarprocedures CIZ
– Dyslexieproefschrift

9 Reacties van lezers
– Leerlingenvervoer
– Dyslexie
– Meer mezelf
– Another World

10 Het Driestar College in Gouda wint de balans Award 2009
Irene Hemels
Balans legt samen met deskundigen en aanwezigen de bouwstenen voor een Protocol Samenwerking Scholen en Ouders van zorgleerlingen. Het Driestar College in Gouda won de Balans Award 2009. De school kreeg de onderscheiding op 12 december j.l. voor de begeleiding van Erik, leerling met Asperger, en het goede contact met de ouders van Erik. Juryvoorzitter Pia Dijkstra loofde dit mooie voorbeeld van Passend Onderwijs. “Bewonderenswaardig hoe een reguliere school Passend Onderwijs realiseert door het opzetten van een speciale zorgklas”.

13 Oud en Nieuw
COLUMN
Ginette Wieken

14 Aanpak van dyslexie op SBO De Sœdwester / ‘Vet veel zin in de kleine laptops’
DYSLEXIE
Dorine Lycklama ˆ Nijeholt
Op basis van het protocol ‘Leesproblemen en dyslexie voor het speciaal basisonderwijs’ is op SBO Sœdwester in Sneek vijf jaar geleden het dyslexiebeleid aangepast. Dorine Lycklama ˆ Nijeholt, werkzaam als dyslexie-specialist op deze school, vertelt hoe de invoering van het protocol is gegaan. Momenteel wordt gewerkt aan de laatste fase van de implementatie: het invoeren van de ICT-hulpmiddelen en het geven van de daarbij behorende instructie aan de leerkrachten en leerlingen.

17 Ziek van school

COLUMN
Katinka Slump

18 Focus oudertraining voor ouders van jonge kinderen met een autismespectrumstoornis
Irene Hemels
AUTISME
Ontwikkelen van sociaal communicatieve vaardigheden door het samen delen van aandacht voor een voorwerp of gebeurtenis. Samen spelen bevordert sociale communicatie. Joint attention, het samen delen van aandacht voor een voorwerp of een gebeurtenis, is een afspiegeling van de ontwikkeling van sociaal communicatieve vaardigheden. Deze laatste hebben weer een sterke relatie met de taalontwikkeling van jonge kinderen, zo weten we uit wetenschappelijk onderzoek. Voor karakter Universitair Centrum Nijmegen was dit gegeven reden om een training te ontwikkelen voor ouders van jonge kinderen met (een vermoeden van) een stoornis in het autistisch spectrum (ASS). Om te leren op speelse wijze de joint attention vaardigheden van hun kinderen te stimuleren.

22 Hij was druk, eiste veel aandacht en huilde veel

BIJ ONS THUIS
Maria van Amerongen
“Die vooroordelen, dat vind ik het moeilijkste”. Toen Leon (10) nog een baby was, dacht Bianca Solter (37) uit Capelle aan de IJssel al aan ADHD: hij was druk, eiste veel aandacht en huilde veel. De moeder uitte bezorgdheid meermalen bij de kinderarts. “Maar die wuifde het steeds weg”.

27 Kromme tenen
ZEEPKIST
Deze rubriek is een speakerscorner, waarin we lezers een platform aanbieden om hun zegje te doen.

28 Sociaal Fonds Taxi komt met Cursus Leerlingenvervoer / ‘HŽ Jan-Jaap, wat zit je er rustig bij’
LEERLINGENVERVOER
Maria van Amerongen
Taxichauffeurs hebben vaak te weinig kennis en vaardigheden om goed om te gaan met kinderen met een beperking. Sociaal Fonds Taxi ontwikkelde daarom een Cursus Leerlingenvervoer. Ruud de Haan van het Fonds: ‘Chauffeurs leren kinderen belonen voor goed gedrag”.

32 Voldoende energie blijven vinden om de intensieve zorg voor je gezin vol te houden / Kanjermoeders in de groei
ERVARING
Joli Luijckx
Uit eigen ervaring weet trainer en psychosociaal counselor Janine van der Jagt hoe moeilijk het is om als moeder van een kind met een gedragsstoornis voldoende energie te blijven vinden om de intensieve zorg voor je gezin vol te houden. “Moeders trekken vaak grotendeels de kar, steken al hun energie in het begeleiden van hun kinderen. Aan hun eigen behoeften komen ze daardoor bijna niet meer toe”. Speciaal voor hen organiseert Van der Jaagt op hun sfeervolle boerderij in het Franse dorpje Oeuf-en-Ternois leer- en ervaringsweekenden. Leer- en ervaringsweekenden in Frankrijk voor kanjermoeders in de groei.

36 Stephan gaat niet naar school / Passend Onderwijs nog vaak een probleem
ONDERWIJS
Irene Hemels
In 2012 krijgen schoolbesturen de plicht om elk kind een passende onderwijsplaats te bieden. Op sommige scholen is dat nu al het geval, zoals de inzendingen voor de Balans Award lieten zien. Dat neemt niet weg dat er ook nog een flink aantal kinderen thuis zit. Zoals Stephan (10) met PDD-NOS. Zijn ouders waren het niet eens met de kwaliteit van het zorgarrangement. Dan zijn er weinig rechten om op terug te vallen, constateert onderwijsjurist Katinka Slump.

40 Leren lezen met eigen teksten / De OPPU stemt behandeling af op elk kind
DYSLEXIE
Monique de Mol
Bij de OPPU, de Orthopedagogen en Psychologen Praktijk Utrecht, komen al meer dan 25 jaar kinderen met zeer ernstige en hardnekkige leesproblemen voor behandeling. Deze kinderen hebben niet kunnen profiteren van de leesmethode, de extra begeleiding van de leerkracht, de remedi‘rende hulp en het extra oefenen thuis. Ze zijn vastgelopen en hebben dikwijls een ernstige leesblokkade ontwikkeld. Hun motivatie is meestal tot het nulpunt gedaald, omdat al hun inzet en extra oefenen hen niets heeft opgeleverd. GZ-psycholoog Trudy Bron, oprichter van de praktijk, vertelt hoe de OPPU daarmee omgaat.

44 Positieve benadering, coaching en netwerken bij ADHD-congres in Amerika
ADHD
Renee Notten
Positieve benadering, coaching en netwerken zijn de sleutelwoorden die blijven hangen na twee weken amerika met ADHD. De Amerikaanse zusterorganisatie van Balans heet CHADD, Children and Adults with ADHD. Vorig jaar werd in Cleveland, Ohio, het 21ste jaarlijkse ADHD congres gehouden. Op uitnodiging van Chamberlain School kon Renee Notten na ruim tien jaar haar tweede CHADD-congres bijwonen. In dit artikel doet ze verslag van de ontwikkelingen en veranderingen tussen toen en nu zoals zij die heeft ervaren.

48 Boeken over ADHD
RECENSIES
De gave van ADHD / werkboek
– Ik en mijn ADHD Wat ik leerde van fikkie stoken aan tafel
– ADHD bij volwassenen; Diagnostiek en behandeling
– Leven met ADHD
– ADHD, hoe haal je het uit je hoofd
– D.R.U.K. of A.D.H.D.? Een educatief pakket rond ADHD voor allochtone ouders

50 Balans en de nieuwe Nederlanders
MIGRANTEN
Arga Paternotte
Ervaringen van een tweejarig project. We hadden het zo mooi bedacht een paar jaar geleden. Er moesten onder emigrantengroepen toch ook kinderen met ADHD, ASS of dyslexie voorkomen? Waarom hoorden we daar zo weinig van? Moesten we als oudervereniging daar niet iets aan doen? Wij weten toch hoe kinderen onder deze stoornissen kunnen lijden en hoe frustrerend het is voor ouders als ze de weg naar goede hulp niet kunnen vinden? Twee jaar geleden gingen drie medewerkers van Balans er mee aan de slag.

53 Autipas / Wel of geen pas: Niet-zichtbare handicap blijft een probleem
DISCUSSIE
Maria van Amerongen
Veel lezers van Balans Magazine willen graag een pas waarmee ze met hun kinderen voorrang kunnen krijgen in bijvoorbeeld een pretpark. Maar er zijn ook mensen die het gebruik van een dergelijk document ter discussie stellen. Lees de reacties naar aanleiding van onze oproep: wel of geen pas?

54 Al je gevoelens horen erbij en mogen er zijn / ‘Binnenstebuitenen’ van je gevoel
UIT DE PRAKTIJK VAN
Maria van Amerongen
Lisette Spannenberg-Knol is speltherapeut in het speciaal onderwijs n binnen haar praktijk in Hattem. Ze behandelt kinderen met onder meer ADHD en autismespectrumstoornissen die sociaal-emotionele problemen hebben. Recent is haar methodiek ‘Binnenstebuitenen met gevoelens’ uitgekomen. De kern: al je gevoelens horen erbij en mogen er zijn.

56 Balans regionaal
Overzicht van activiteiten in de regionale afdelingen van Balans

63 Balans service

64 Colofon