Balans Magazine — Jrg. 23 (dec. 2009/jan. 2010) Nr. 1

3 Tijd voor daden
VOORWOORD
Ids Terpstra, Arga Paternotte

4 Balans Selectief
Actuele berichten en praktische tips
– Wie staan er op de cover?
– Deze keer in BalansKIDS
– Impulsief nu ook voor Balans-leden
– Balans webtool: kies een zorgverzekering op maat
– Enqute PGB en AWBZ-zorg in natura
– Vrijstellingen dyslexie
– Thuistips
– Hulpmiddel bij rekenen en spelling
– Indrukwekkende verhalen
– Belastingaftrek specifieke zorgkosten

7 Reacties van lezers
– Typeles voor dyslectische kinderen: werken in eigen tempo belangrijk
– Problemen Balansdoelgroep meer erkend

10 Barbecuen met Kerst en Een huis vol kerstbomen
Sterre Delemarre & Marijke Arts
De mooiste twee verhalen die de redactie heeft geselecteerd n.a.v. de oproep om verhalen over Kerst en Oud&Nieuw in te sturen.

13 Leve de migraine!
COLUMN
Ginette Wieken

14 Hans van Luit eerste hoogleraar voor dyscalculie / ‘Preventie van rekenproblemen is mijn missie’
DYSCALCULIE
Peter Giesen
Kinderen met dyscalculie moeten dispensatie krijgen voor het nieuwe eindexamenvak rekenen, dat in 2014 wordt ingevoerd. Dat vindt Hans van Luit, hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie aan de Universiteit Utrecht. “Deze kinderen zijn intelligent genoeg om het examen te halen, maar lijden aan een rekenstoornis. Je moet voorkomen dat ze steeds stuk lopen op dat ene vak.

16 Aandacht voor mentaal kapitaal / ‘Leer kinderen op school meer over zichzelf’
Arga Paternotte
Dr. Rifka Weehuizen introduceerde twee jaar geleden in haar proefschrift de term ‘mentaal kapitaal’. Ze doelt daarbij op de geestelijke gezondheid van onze bevolking als belangrijke factor van economische waarde in de huidige kenniseconomie. Weehuizen betoogt dat het van groot belang is om hier meer in te investeren. Bijvoorbeeld door kinderen op school les te geven in zelfkennis en veerkracht.

19 Beeldvorming

COLUMN
Katinka Slump

20 Door wijzigingen PGB worden kinderen thuiszitters / ‘Ze kreeg juist weer plezier in het leren’
ONDERWIJS
Irene Hemels
Waar het reguliere en speciale onderwijs niet in slagen, lukt een particuliere school wel: onderwijs op maat voor elke leerling. Hoewel particulier onderwijs goedkoper is dan speciaal onderwijs, komen alle kosten voor rekening van de ouders. Tot nu toe konden zij hiervoor (een deel van) het PGB aanwenden. Nu dat niet meer mag, dreigt er een nieuwe groep thuiszitters te ontstaan.

25 CITO of NIO: Wat is beter voor de leerling met dyslexie?
WAT IK NOG VRAGEN WILDE OVER …?
Wat velen niet weten, is dat de Cito-eindtoets-basisonderwijs enerzijds niet verplicht kan worden gesteld, en anderzijds dat er voor leerlingen met dyslexie aanpassingen mogelijk zijn bij het maken van de toets. Een mogelijk alternatief kan de NIO zijn, de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. Deze is onlangs onderzocht op mogelijke beperkingen voor leerlingen met dyslexie. Die blijken er niet te zijn.

26 Familie Heinen hield een Eigen Kracht-conferentie / ‘Mooi dat mensen liefdevol met je omgaan’
HULPVERLENING
Maria van Amerongen
Mensen twijfelden soms aan haar manier van opvoeden. Maar Els Heinen (36) uit Bunschoten-Spakenburg, moeder van drie kinderen van wie twee met een beperking, weet wel beter. gelukkig heeft een Eigen Kracht-conferentie haar geholpen: “Eindelijk snapten mensen hoe het zat en hoe ze ons konden helpen”.

30 Makke Vollenhoven over het begrijpen van de diagnose DCD / Een motoriek waar je moe van wordt
DCD
Maria van Amerongen
“Kinderen met DCD hebben recht op onze steun”. Sommige kinderen leren alledaagse vaardigheden als met mes en vork eten en veters strikken met de grootste moeite.

34 Meer gaan begrijpen van ADHD
ADHD
Joli Luijckx
Kijk mij… Lieve en haar moeder Marlies aan het werk met nieuw psycho-educatieprogramma voor kinderen met ADHD.

39 Jeugdzorg
ZEEPKIST
Deze rubriek is een speakerscorner, waarin we lezers een platform aanbieden om hun zegje te doen.

40 ‘We kunnen ook lachen om onze beperking’
BIJ ONS THUIS
Maria van Amerongen
“Ik wist niet beter dan dat de wereld chaotisch was”. Niet alleen Julieke Tellegen, ook haar moeder, twee broers en twee zoons hebben ADHD.

45 Rugzak
GASTCOLUMN
Eelkje Bikker

46 Met helpende gedachten je angst overwinnen / ‘De vorige keer ging het ook goed’
BEHANDELING
Maria van Amerongen
Behandelprogramma ‘Vrienden voor het leven’ leert kinderen met helpende gedachten angst overwinnen.

50 OPM laat leerling met dyslexie over zichzelf nadenken / Het kind sterker maken
DYSLEXIE
Arga Paternotte
Vanuit een oplossingsgerichte benadering dyslexie behandelen. “Wij leveren orthopedagogisch maatwerk”.
De orthopedagogen Maatschap Nijmegen (OPM) werkt bij dyslexie vanuit een oplossingsgerichte benadering. Samen met het kind en de ouders wordt een route afgesproken om de problemen aan te pakken en het kind sterker te maken. “Wij leveren orthopedagogisch maatwerk”, vertellen Inemiek van Mameren en Mieke Willemsen, twee van de zes orthopedagogen die in de praktijk werken en tevens een GZ-kwalificatie hebben. Op historische gronden zijn er stevige banden tussen de OPM en de Radboud Universiteit in Nijmegen.

54 Boeken over gedragsproblemen
RECENSIES
– Ieder kind heeft grenzen nodig
– Opvoedwijzer driftbuien en woedeaanvallen
– Gedragsproblemen bij jongeren met psychiatrische stoornissen
– Waar is de grens?
– Gedragsproblemen in scholen

56 Uit de praktijk van David Meijer / In de auto mee naar de open dag
UIT DE PRAKTIJK VAN
Maria van Amerongen
Structuur aanbrengen in het plannen van huiswerk en/of het aanleren van studievaardigheden. Een studiecoach beschrijft een week uit zijn praktijk.

58 Maar het ging niet over / Ouders over hun leven met een kind met MCDD
MCDD
Arga Paternotte
Over kinderen met ontwikkelingsproblemen op het gebied van emotie, gedrag en leren die niet in onze afgesproken hokjes passen. In dit artikel wordt de introductie van de ouders gepubliceerd, uit het boek MCDD, Multiple complex Development Disorder van Philip Graham. De rest van het hoofdstuk is te lezen op de website van Balans (www.balansdigitaal.nl).

60 Balans regionaal
Overzicht van activiteiten in de regionale afdelingen van Balans

67 Balans service

68 Colofon