Balans Magazine — Jrg. 23 (aug./sept. 2010) Nr. 7

3 Kans
VOORWOORD
Ids Terpstra, Arga Paternotte

4 Balans Selectief
Actuele berichten en praktische tips
– Wie staan er op de cover?
– Deze keer in BalansKIDS
– Digitale schoolboeken
– Scholopoly: wie durft?
– Oproep: Meedoen aan ADHD-onderzoek
– Oproep: Ouderplatform Passend Onderwijs
– Wachtlijst pgb (met oproep)
– Thuistip: lezen (met oproep)
– Mijn plakboek (met oproep)
– Oproep: Ervaring met ADHD-medicatie
– Cursus: ‘Help! Mijn kind moet Engels leren’
– Moederen op afstand
– Ik woon in een koek
– AWBZ-begeleiding op school
– Executieve functies

8 Reacties van lezers
– Eerste schooldag
– Slapen
– Rugzakje
– Blokletters
– Taxivervoer
– DCD
– Rouvoet
– Sbo-school

10 Koken is een eitje
ERVARING
Joli Luijckx
Koken is voor iedereen een eitje. VO-leerlingen Berg en Boschschool doen eens ‘iets anders’.

15 Op excursie
COLUMN
Ginette Wieken

16 Met dyslexie in het mbo / De expert, dat ben je zelf
DYSLEXIE
Arga Paternotte
Studeren in het mbo met dyslexie. Waar moet je rekening mee houden?

19 Leerlingendossier

COLUMN
Katinka Slump

20 Amerikaanse basisschool speciaal voor ADHD’ers / Werken voor de Fun Friday
Karlijn Pieterse
ADHD
Artikel over hoe het toegaat in een Amerikaanse klas vol kinderen met ADHD.

25 Gestalkt door ‘hulpverleners’
DE ZEEPKIST
Deze rubriek is een speakerscorner, waarin we lezers een platform aanbieden om hun zegje te doen.

26 Prof. dr. Hans van Luit over dyscalculie / Een stoornis die telt
DYSCALCULIE
Arga Paternotte
Erkenning voor dyscalculie door leerstoel. ‘Het kan een flinke faalangst opleveren’.

31 Speciaal In Bepaalde Situaties
COLUMN
Frits Boer

32 Uit de greep van een dwangstoornis / ‘Eerst schaamde ik me heel erg’
BOEKEN
Tim en Peter Giesen
“Een dwangstoornis (OCD) is een nare ziekte die veel mensen niet kennen”. Dat schrijft Tim Giesen (17) in het onderstaande stuk als reactie op de vraag van de redactie om het boek “Uit de greep van OCD, handboek voor jongeren en hun omgeving” te bespreken. Zijn vader Peter Giesen schrijft over de ervaringen van ouders van een kind met een dwangstoornis.

36 Het Aurum College: speciaal havo/vwo onderwijs voor jongeren met autisme / Les in een vertrouwde omgeving
ASS
Irene Hemels
Onderwijs voor een groep kinderen die anders buiten de boot valt. Havo/vwo onderwijs voor jongeren met autisme.

42 Thirza (11) test de ‘1blik’agenda / Kleur je weg naar je planning
TEST
Monique de Mol
Zelfstandig en gestructureerd huiswerk plannen.

44 Positive Behavior Support: positief benaderen van kinderen / Preventie van gedragsproblemen in de klas
ONDERWIJS
Irene Hemels
De TimotheŸsschool in Oldebroek gaat binnenkort aan de slag met School Wide Positive Behavior Support (PBS). PBS is een concept waarbij alle betrokkenen gezamenlijk werken aan het leren van positief, gewenst gedrag en verminderen van probleemgedrag bij leerlingen. “Positieve bekrachtiging is de basis voor goed leren.”

49 Passend onderwijs?
DE ZEEPKIST
Deze rubriek is een speakerscorner, waarin we lezers een platform aanbieden om hun zegje te doen.

50 Methodiek om hardnekkige spellingproblemen effectief aan te pakken / Geregeld!
DYSLEXIE
Arga Paternotte
Zij hamert op het motiveren en verhogen van de zelfstandigheid, hij op een wetenschappelijk verantwoorde werkwijze. Samen met collega’s uit Nijmegen hebben orthopedagoog CŽcile Ruijssenaars-Elshoff en orthopedagoog hoogleraar Wied Ruijssenaars een methode uitgewerkt om hardnekkige spellingsproblemen zo effectief mogelijk aan te pakken. Het kreeg de titel: Geregeld! en biedt behandelaars een stramien om maatwerk te leveren.

54 ‘We moeten altijd op de rem trappen’
BIJ ONS THUIS
Maria van Amerongen
Bij het balspel gaat het altijd mis. Een moeder over haar dochter met DCD.

58 Co-teaching, een andere vorm van begeleiding / De kunst afkijken in de klas
ONDERWIJS
Annemarijn van de Woude
Ambulant begeleiders hebben specifieke kennis over bepaalde problemen van leerlingen. Deze zetten ze in om leraren te helpen het gedrag van die leerlingen beter te begrijpen en hen te ondersteunen. Voor leerlingen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden (ESM) komt de hulp vanuit centra die behoren tot het cluster 2 van het speciaal onderwijs. In dat kader zetten Hermien Hoekstra, Monique Kommers en Annemarijn van de Woude, werkzaam bij Aris Dienstverlening in Houten, de methodiek van co-teaching in.

62 Terugblik op vier jaar vmbo / Als een vis in het water
ONDERWIJS
Anita Veenkerk
Drie jaar geleden beschreef de auteur in het artikel “Wat een verschil!” (Balans Magazine juni/juli 2007) hoe haar zoon Nick na een moeizame periode op een cluster 4 school helemaal opbloeide op het reguliere vmbo. Nick heeft de opleiding inmiddels succesvol afgerond. Hoewel er op het speciaal onderwijs weleens was gezegd dat het leren van hem nooit veel zou worden, heeft hij zonder problemen het hoogste niveau van het vmbo gehaald. “We kijken terug op vier mooie jaren, waarin onze zoon zowel in sociaal als in cognitief opzicht enorm is gegroeid.”

66 Gebaren helpen Sam de letters onthouden
UIT DE PRAKTIJK VAN
Maria van Amerongen
Mieke Fries (52) is remedial teacher op een basisschool in Houten, en heeft daarnaast – samen met een collega – een eigen praktijk. Ze brengt leerlingen die problemen hebben op het gebied van rekenen, lezen en spelling weer op niveau. Dat gebeurt onder meer door oefeningen, maar ook met behulp van spelletjes.

69 Balans regionaal
Overzicht van activiteiten in de regionale afdelingen van Balans

79 Balans service

80 Colofon