Balans Magazine — Jrg. 22 (oktober 2009) Nr. 8

3 No kidding; ADHD is echt!
VOORWOORD
Ids Terpstra & Arga Paternotte

4 Balans Selectief
Actuele berichten en praktische tips
– Wie staan er op de cover
– Deze keer in BalansKIDS
– Deze keer in Impulsief
– Oproep: Vertel uw Kerst- of Oud&Nieuw-verhaal!
– Forum Sprint en Kurzweil
– Oproep: Wie wil er een oproepje doen?
– Voordelige zorgverzekering
– Wet Gelijke Behandeling
– Autismevriendelijk
– Doorstart onderwijsconsulenten
– IdeeĀ‘n en tips
– Thuistip: kopen bij postorderbedrijven
– Succesvol studeren

7 Wie praat met wie waarover
PASSEND ONDERWIJS
Alle kinderen in Nederland een passende plaats in het onderwijs: dat wil toch iedereen? Waarom lukt het dan maar niet en zitten er nog steeds zoveel kinderen thuis omdat het onderwijs ze niets te bieden heeft? Dat is de vraag waarvoor we met z’n allen staan en waarvoor staatssecretaris Sharon Dijksma, verantwoordelijk voor Passend Onderwijs begin september een gesprek organiseerde met de ouderorganisaties.

8 Reacties van lezers
– Veel onbekendheid bij vergoedingsregeling dyslexie
– Liever speciaal dan gewoon onderwijs
– Claro Reed
– Dirk Bakker
– ADHD-medicatie

10 Advies Gezondheidsraad over aanpak problemen autisme / Levenslang hulp nodig
AUTISME
Peter Giessen
Ouders van kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) worden zwaar belast. Gemiddeld besteden zij jaarlijks duizend uur extra zorg aan hun kind, zo’n drie uur per dag. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat veel ouders, vooral moeders, minder gaan werken of hun baan helemaal opzeggen. Het inkomen van gezinnen met ASS-kinderen ligt gemiddeld 13 tot 20 procent lager dan het inkomen van vergelijkbare gezinnen met gezonde kinderen. Dat constateert de Gezondheidsraad in het onlangs verschenen rapport Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders.

15 Winkelen met Yurre

COLUMN
Ginette Wieken

16 Spellingbegeleiding in het voortgezet onderwijs / Welke aanpak helpt bij welke leerling?
ONDERWIJS
Arga Paternotte
Spellingproblemen in het voortgezet onderwijs lijken niet alleen voorbehouden aan leerlingen met dyslexie. Hoe gaat de school om met dat probleem? Welke leerling komt in aanmerking voor de schaarse uurtjes van een remedial teacher? Hoe ziet een effectieve begeleiding eruit en waar kunnen ouders hun kinderen zelf mee helpen?

21 Laura, Jennifer en Britt
COLUMN
Katinka Slump

22 Buddy’s helpen leerlingen met autisme / ‘Ik vind het een eer om me te doen’
ONDERWIJS
Irene Hemels
Ondersteuning bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Leerlingen met autisme hebben vaak moeite met de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Alle houvast die ze hebben, verdwijnt op de middelbare school, want daar opent zich een hele nieuwe wereld. Peerbuddy’s kunnen helpen om de overgang te slechten. In Eindhoven hebben ze er volop ervaring mee.

27 Diagnose dyslexie bij zwakke begaafdheid
WAT IK NOG VRAGEN WILDE OVER …?
Vraag over diagnose dyslexie bij zwakke begaafdheid van een leerkracht waarop antwoord gegeven wordt door dr. Chris Struiksma, werkzaam bij de CED-Groep en bestuurslid van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN).

28 Een klein spel met grote gevolgen / Kleuters met achterstand leren getallen kennen
REKENEN
Marisca Milikowsky
Trainen van cijfers met een spel, voor kleuters met weinig getalgevoel.

30 Jezelf zijn op Fielgoedkamp voor DCD’ers
DCD
Joli Luijckx
Onbekommerd plezier hebben en sportief bezig zijn, samen met andere kinderen die ook motorische problemen hebben. Dat wilde de Belgische DCD-deskundige Barbara de Mey met Fielgoedkampen mogelijk maken voor kinderen met DCD. Samen met Hilde van Waelvelde, hoofddocent Arteveldhogeschool en Universiteit Gent en eveneens expert op dit terrein en Dirk Deceuninck die ervaren is in het organiseren van vakantiekampen, bracht ze dit doel in de praktijk. Het resultaat: een week lang lachende, springende vrolijke kinderen die met meer zelfvertrouwen vertrekken dan ze zijn gekomen.

34 Bij Polikliniek Dyslexie De Viersprong ook aandacht voor bijkomende problematiek / Vooral kijken naar wat goed gaat
DYSLEXIE
Monique de Mol
“Het kind weer succeservaring op laten doen”. Behandeling van kinderen met dyslexie en een bijkomende problematiek.
Bij de Polikliniek Dyslexie De Viersprong in Spijkenisse komen kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar met ernstige lees- en spellingsproblemen. Daarnaast is er een vermoeden of reeds een diagnose van bijkomende problematiek zoals aandachts- en concentratiestoornissen (AD(H)D), autisme spectrum stoornissen (bijv. PDD-NOS), gedragsstoornissen en angst- en stemmingsstoornissen. Het doel van de behandeling is om te proberen het lees- en spellingsniveau te verbeteren en het lees- en leerplezier terug te brengen.

38 ‘Ik wil niet dat hun beperking een probleem is’
BIJ ONS THUIS
Maria van Amerongen
“Mensen zeggen wel dat ze je begrijpen, maar als er dan iets gebeurt, vinden ze het maar raar”. Hanita Reuvekamp, moeder van kinderen met NLD en ADHD stuit vaak op onbegrip.

43 Geen in- maar uitsluiting
ZEEPKIST
Deze rubriek is een speakerscorner, waarin we lezers een platform aanbieden om hun zegje te doen.

44 Uit de praktijk van Liesbeth Ram / ‘Kind moet plezier krijgen in lezen’
UIT DE PRAKTIJK VAN
Maria van Amerongen
Leespaspoort om kinderen te stimuleren meer te lezen. Op het Makkelijk Lezen Plein staan in veel bibliotheken de boeken die makkelijker te lezen zijn.

47 Balans regionaal

Overzicht van activiteiten in de regionale afdelingen van Balans

55 Balans service

56 Colofon