Balans Magazine — Jrg. 22 (januari 2009) Nr. 1

3 Trots
VOORWOORD
Ids Terpstra, gasthoofdredacteur

4 Balans Selectief
Actuele berichten en informatie, belangrijke feiten en praktische tips
– Wie staat er dit keer op de cover
– Deze keer in BalansKIDS
– In Impulsief
– Binnenkort in Balans Magazine
– Let op: Fout antwoord dyslexie in Balans Magazine
– Belastingaftrek bij ziekte en handicap
– Keuzehulp bij behandeling ADHD
– Elke dag lezen!
– Belastingaftrek dyslexiesoftware
– Dyslexietoolbox
– Autisme in de praktijk
– Praten met de pers
– Stichting Kwaliteitsinstituut Dyslexie
– Hoe kiest u uit het grote aanbod van vakantieopvang?
– Strattera niet volledig vergoed
– Een carrire met dyslexie?
– Ervaring PGB AWBZ
– De dag dat ik hoorde dat…

9 Reacties van lezers
– Museum Corpus
– Cito
– Speciaal onderwijs
– Weekendopvang

10 Met dyslexie onder elkaar
DYSLEXIE
Arga Paternotte

Kinderen, ouders en behandelaars praten samen over dyslexie. Dubbelconferentie levert belangrijke meerwaarde op.

15 Mooi, mama mooi? Mooi niet!
COLUMN
Ginette Wieken

16 De dans van speelruimte en begrenzing
ADHD
Arga Paternotte
Pubers met ADHD. Hoe de onmacht van de jongeren en de ouders en omgeving doorbroken kan worden.

21 Medicatie: wel of niet?
COLUMN
Lucia Nassy

22 ‘Ik merk dat ik die labels toch meer ga loslaten’
BIJ ONS THUIS
Maria van Amerongen

Al jarenlang is Mieke (40) uit Dordrecht druk bezig met de zorg voor haar zoon Bart (9). De jongen heeft een visueel-, een motorisch- en een taalprobleem. Maar hij komt er wel, weet ze:”Hij heeft charme, humor, is altijd vrolijk en kan voor zichzelf opkomen.”

26 Onrust over bezuinigingen AWBZ
AWBZ
Redactie
Wat zullen de gevolgen zijn voor de ouders van Balans? Bezuinigingen op begeleiding vanuit de AWBZ zal ernstige gevolgen hebben voor jeugd met psychiatrische problemen en hun directe omgeving. Dat verwachten ouders, zo blijkt uit een enqute die Balans hield onder haar leden.

30 Bijzondere steun verdient een kerstpakket
ERVARING
Maria van Amerongen
Een lieve zus Charlotte, een warme collega Maria en een begripvolle buurvrouw Jolanda. Zij verdienen volgens de redactie van Balans Magazine een kerstpakket “omdat ze een luisterend oor bieden, er altijd voor hen zijn en voor hun kwetsbare kinderen in de bres springen.”

32 Arga Paternotte gehuldigd als advocaat van de ouders
EREPRIJS
Marisca Milikowski
Special over de hoofdredacteur van Balans Magazine, samengesteld door gasthoofdredacteur Ids Terpstra.

34 Een brug tussen ouders en deskundigen
PROFIEL
Mariska de Haas
Hoe Arga Paternotte uitgroeide van ervaringsdeskundige tot superexpert.

38 Werk van Anneke Tulner-Hepkema nu in boekvorm / Een leven in teken van dyslexie
DYSLEXIE
Monique de Mol
Bij de Friese familie Hepkema komt dyslexie in vier generaties voor. Tot nu toe werd iedereen geholpen door mevrouw A. Tulner-Hepkema, de inmiddels 95-jarige tante Anneke. Zij weet hoe het voelt om dyslexie te hebben en heeft zestig jaar lang een schat aan materiaal ontwikkeld om kinderen met dyslexie te kunnen helpen. Haar jongere zuster Pieteke Montijn-Hepkema heeft ervoor gezorgd dat al deze kennis en ervaring in een boek bijeen werd gebracht. Balans kreeg een uitnodiging om er kennis van te nemen.

42 Mentorschap voor ouders die langer willen meebeslissen / ‘Koen overziet de gevolgen vaak niet’
ERVARING
Maria van Amerongen
Door mentorschap kunnen ouders van meerderjarigen hen blijven ondersteunen bij het oplossen van problemen.

45 Autisme in Suriname (2)
COLUMN
Marloes van der Zanden

46 Kinderen met gedragsproblematiek onderzocht / PAD vermindert agressie in de klas
ONDERZOEK
Maria van Amerongen
Agressie op school is binnen de perken te houden, zo blijkt uit onderzoek van Kees van Overveld en Jos Louwe, beiden orthopedagoog en werkzaam bij het Seminarium voor Orthopedagogiek. Zij promoveerden op het effect van het Programma Alternatieve Denkstrategie‘n (PAD) op agressieve kinderen. “De leerkracht is een belangrijke factor in het slagen van de methode.”

48 Hier is geen wachtlijst
ERVARING
Joli Luijckx
Ervaringsdeskundige ouders ondersteunen elkaar op het forum van Balans. Leden van Oudervereniging Balans kunnen via de website www.balansdigitaal.nl op een besloten forum anoniem ervaringen uitwisselen, tips vragen of gewoon even hun verhaal kwijt. Waarom is dit forum voor hen zo belangrijk?

50 Hoe verder te gaan na de diagnose / Via een toverformule toch een PGB
ERVARING
Anita Veenkerk
Hulpverlening op maat voor je kind.

53 Rijbewijs
DE ZEEPKIST / COLUMN
Ellie Doornenbal

54 Door roofvogels geen straatvrees meer
UIT DE PRAKTIJK VAN
Maria van Amerongen
Uit de praktijk van Ivo Lanen in Langenboom. De kinderen met een autisme spectrum stoornis die hieraan deelnemen, vinden het allemaal reuze interessant. Al is het soms ook wel een beetje wennen: “Ik neem de volgende keer Nelson, hoor, die is rustiger”.

57 Balans Regionaal
Overzicht van activiteiten in de regionale afdelingen van Balans.

64 Balans service en colofon