Balans Magazine — Jrg. 21 (oktober 2008) Nr. 8

  1  Vet compliment
VOORWOORD
Ids Terpstra, Arga Paternotte

  2  Balans Selectief
Actuele berichten en informatie, belangrijke feiten en praktische tips
– Wie staat er op de cover?
– Deze maand in BalansKIDS
– Impulsief, kwartaalblad van vereniging Impuls
– Dubbelconferentie dyslexie
– Bezuinigingen AWBZ
– Tarieven ADHD medicatie omlaag
– Over medicatie voor volwassenen met ADHD
– Proef met Kes-boeken bij Dedicon
– ADHD-kinderen gezocht voor onderzoek naar invloed van voeding
– Cursus Engels voor ouders
– Gesproken prentenboeken online
– Aandacht voor brusjes (broers en zusjes) in de bioscoop: ‘The black balloon’

  6  Reacties van lezers
– Geen ondersteuning
– NLD
– Melatonine (2x)
– Het vechten beu
– Trots
– Regeling afgeschaft
– Vragenlijsten

  9  Geen passend onderwijs voor Rik!!
VAN DE REDACTIE
De BAC (Bezwaar Advies Commissie) heeft het bezwaar van de ouders tegen de uitspraak van de indicatiecommissie, ongegrond verklaard. Is er nog recht mogelijk voor ouders?

  9  Praat mee over ‘Passend Onderwijs’
Donderdag 11 december 2008 in het debatcentrum De Rode Hoed in Amsterdam

10  Musicalles als vrijetijdsbesteding
AUTISME
Joli Luijkckx

Hans, met jurk en boa, verkoopt vol overgave ‘gratis lootjes met geluksnummer’

12  Meer nadruk op aandachtsfuncties
ADHD
Arga Paternotte
Er is geen sprake van onwil, maar onvermogen. Met een AD(H)D-brein in de klas. Wat vertelt onderzoek over problemen van kinderen met ADHD.
Rectificatie: De onderschriften bij de foto’s van dr. Renske Wassenberg en dr. Marjolein Luman zijn verwisseld.

17  In de herkansing
COLUMN
Ginette Wieken

18  Herkenning voor broertjes en zusje
BRUSJES
Maria van Amerongen
Cursus leert deelnemertjes voor zichzelf opkomen en biedt brusjes herkenning en sociale vaardigheden. “Je hoort hier dat andere kinderen hetzelfde meemaken”.

23  Protocollen in de maak
DYSCALCULIE
Arga Paternotte
Tweejarig project moet leiden tot gewenste document. Einde aan ontkenning van rekenproblemen in zicht… Een jaar geleden publiceerde Balans Magazine (BM) over een eerste aanzet voor een protocol voor de aanpak van ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD). Inmiddels heeft de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken/wiskunde Onderwijs (NVORWO) een tweejarig project gestart dat in april 2010 moet leiden tot het gewenste document. Hiermee lijkt een einde gekomen aan de ontkenning van dyscalculie, en een begin gemaakt met een eenduidige aanpak van de problemen van de betreffende leerlingen Dat staat te lezen in ‘Dyscalculie in discussie deel 2’.

24  Vier uitgaven voor voortgezet onderwijs
DYSLEXIE
Monique de Mol
Leerlingen kampen bij ‡lle vakken met lees- en spellingproblemen. Hedwig de Krosse over begeleiding van leerlingen met dyslexie: ‘Blijf met de leerling in gesprek’.

29  Planningsproblemen
COLUMN
Lucia Nassy

30  Ontsporen met ADHD of ASS
RORENSISCHE PSYCHIATRIE
Peter Giessen
Veel ontspoorde jongeren hebben een stoornis als ADHD of ASS. “Schoolarts moet in ere worden hersteld”. Overheid moet zich concentreren op echte risico’s…

35  Havo Plus in Zwolle
ONDERWIJS
Irene Hemels
Persoonlijke aandacht en individuele begeleiding in de ‘huiskamer’. Alle leerlingen krijgen onderwijs dat ze intellectueel aankunnen

41  Last van een vooroordeel
DE ZEEPKIST / COLUMN
Michelle Konijn

42  Hulphond in opmars
THERAPIE
Maria van Amerongen
Leren spelen met anderen, contacten leggen en veilig over straat met de begeleidingshond. “Jazz kijkt altijd eerst naar de kinderen”. Steeds vaker worden honden ingezet voor therapie of begeleiding van kinderen met ADHD of ASS.

46  Onzichtbare problemen
BIJ ONS THUIS
Maria van Amerongen
Johan en Willy zien hun kinderen pas thuis ontladen. “Ze beseften niet dat onze kinderen op hun tenen liepen”.

50  Logeren als oplossing
UIT DE PRAKTIJK VAN
Maria van Amerongen
Uit de praktijk van Jolanda Prins: stichting Uit Logeren. Met een time-out is volledige opname soms niet meer nodig. Time-out als mogelijke vervanger van volledige opname.

52  Balans Regionaal
Overzicht van activiteiten in de regionale afdelingen van Balans.

60  Balans service en colofon