Balans Magazine — Jrg. 21 (nov./dec. 2008) Nr. 9

1 Hoop
VOORWOORD
Ids Terpstra, Arga Paternotte

2 Balans Selectief
Actuele berichten en informatie, belangrijke feiten en praktische tips
– Wie staat er op de cover?
– Deze keer in BalansKIDS
– Binnenkort in Balans Magazine
– Oproep: Vergoeding ADHD-medicatie door zorgverzekeraars
– Uitslag over vergoeding Strattera
– Rectificatie betreffende het oktobernummer
– Balans zoekt nieuwe vrijwilligers voor haar Telefonische Advies- en Informatielijn (AIL)
– Oproep: De Cito-eindtoets komt er weer aan
– Oudersteunpunt Passend Onderwijs
– Oproep: Hoe kiest u uit het grote aanbod van vakantieopvang?
– Meldpunt voor excessen in de zorg
– Stop het pesten!
– De Grote Lijn Atlas
– Sint, wie ben ik?
– Gesproken prentenboeken online
– Wat vraag ik aan mijn kind?
– Nibud: handig omgaan met geld

7 Geen passend onderwijs voor Rik Broer
VAN DE REDACTIE
Hoe nu verder? De BAC (Bezwaar Advies Commissie) heeft het bezwaar van de ouders tegen de uitspraak van de indicatiecommissie, ongegrond verklaard.

7 Praat mee over Passend Onderwijs
Discussieavond op donderdag 11 december 2008 in het debatcentrum De Rode Hoed in Amsterdam. Voorafgaand de Balans Award 2008

8 Reacties van lezers
– Huis-, tuin en keukentips
– Bezuiniging op de AWBZ. Wat gaat er veranderen voor kinderen met psychiatrische problemen?

10 Het roze papiertje in handen
ADHD
Mariska de Haas

ADHD’er Arco Hoefnagel scheurt rond in zijn eerste autootje. Alleen met medicatie de weg op.

15 Inspirerend
COLUMN
Ginette Wieken

16 Het belang van goede diagnostiek
MCDD
Arga Paternotte
Bertine Lahuis vindt het nauwkeurig beschrijven van sybtypes zoals MCDD nuttig. “Het zijn de symptomen die tellen” Over overeenkomsten en verschillen tussen PDD-NOS en MCDD.

21 Autisme in Suriname
COLUMN
Marloes van der Zanden
Autisme zou dan opeens geen handicap meer zijn, maar juist een gave

22 Vergoedingsregeling dyslexie in zicht
DYSLEXIE
Arga Paternotte
Komt uw kind nu wel of niet voor deze zorg in aanmerking? Recente ontwikkelingen in ‘dyslexieland’. Over pijnlijke consequenties en hoopvolle vernieuwingen.

22 Vernieuwde brochure SDN
De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) presenteert op haar congres op 28 november 2008 de vernieuwde SDN-brochure.

25 Onderkenning en aanpak van leeproblemen en dyslexie
BOEKBESPREKING
De neerslag van de lezingen van het 13e SDN-congres op 20 oktober 2006 aan de Radboud Universiteit Nijmegen

26 Zoektocht naar de juiste diagnose
ERVARING
Anita Veenbrink
Autistisch of toch niet? Anita Veenbrink heeft nog meer oog gekregen voor de kwaliteiten van haar zoon Nick

30 Brug tussen onderwijs en zorg
ONDERWIJS
Arga Paternotte
De schoolpsycholoog als regisseur van adaptief onderwijs. ‘We vragen nogal wat van kinderen’. Twee deskundigen, prof. dr. Fop Verheij en dr. Frida van Doorn, over het leren op school met psychiatrische problemen.

31 Adaptief behandelen op school
BOEKBESPREKING
Boek gericht op de vertaalslag van de theorie uit het eerste boek naar de onderwijspraktijk van alledag. Het boek is vooral bedoeld voor onderwijspsychologen die de taak toebedeeld krijgen van regisseur in het spel van afstemming en wederkerigheid tussen leerling, ouders en school.

32 Ontwikkeling & Leren
BOEKBESPREKING
Psychiatrie op school

33 Met zorg naar school
BOEKBESPREKING
Hoe ingewikkeld het is om onderwijs-zorg-combinaties te organiseren staat beschreven in dit (tweede) boekje van Onderwijsconsulenten+

Tussen 34 en 35: Wegwijzer vergoeding en behandeling

36 Discussie over rekenonderwijs – ‘Koopmansrekenen’, of toch maar niet?
BOEKBESPREKING
Hans (J.E.H.) van Luit
Het realistisch rekenen is niet op wetenschappelijke basis gestoeld. ‘De gelukkige rekenklas’.

40 Drie kinderen met ADHD
BIJ ONS THUIS
Maria van Amerongen

“Het is af en toe een heel gedoe, maar vaak is het ook reuze gezellig”.

44 Hersens als informatiebron
ADHD
Arga Paternotte
Pubers met ADHD zitten met een dubbel probleem. De hersenen van pubers met ADHD: als een winkel in verbouwing.

48 Betere leesmotivatie en leesprestaties

LEESPROBLEMEN
Monique de Mol
Door goede resultaten via SLIM zetten ontwikkelingen zich door naar andere vakgebieden. Kinderen leren sneller lezen met Stimuleringsprogramma Lezen uitgaande van Instructie en Motivatie (SLIM)

51 Absentiecošrdinator
COLUMN
Lucia Nassy

52 Hoe vertel je het?
AUTISME
Joli Luijckx
Autisme uitleggen aan de omgeving: voor ogen houden wat je met uitleg aan de omgeving wilt bereiken. Een onmogelijke opdracht?

54 De sociale competentie van leerlingen
ONDERWIJS
Redactie Balans Magazine
Kinderen moet de nodige bagage worden meegegeven op sociaal gebied. ‘Eerst sociaal tot tien leren tellen’. Met de SCOL op school werken aan sociale competentie.

58 ‘Wanneer moet ik huiswerk maken?’
UIT DE PRAKTIJK VAN
Maria van Amerongen
Uit de praktijk van Marleen Haverkamp van EntrŽa (jeugdzorg, onderwijs en onderzoek): “Huiswerk: probeer een paar gesprekjes aan te knopen.” Leren omgaan met de overgang van basisschool naar middelbare school.

60 Balans Regionaal
Overzicht van activiteiten in de regionale afdelingen van Balans.

68 Balans service en colofon

70 Balans Belicht MCDD – nieuw
BALANS BOEKJES

70 Balans Belicht Dyscalculie – vernieuwd
BALANS BOEKJES