Balans Magazine — Jrg. 21 (maart 2008) Nr. 3

1 Tijd voor leerlingen
VOORWOORD
Ids Terpstra, Arga Paternotte

2 Balans Selectief
Actuele berichten en informatie, belangrijke feiten en praktische tips
– Wie staat er op de cover?
– Deze maand in BalansKIDS
– Algemene ledenvergadering Balans
– Volgende keer in BM
– Symposium ADHD en re•ntegratie
– Dyslexiezorg nu toch in basispakket
– ADHD en taalontwikkeling
– Geneesmiddelen voor de geest; een praktische gids
– Steeds meer bibliotheken met Makkelijk Lezen Plein
– Buitenschoolse opvang voor kinderen met ADHD en autisme
– ReŸnie Mytyl-Tyltyl-school Amsterdam
– De bomen en het bos
– Steunpunt Dyslexie nu ook bereikbaar via 50tien
– ADHD-medicatie mee naar het buitenland

7 Reacties van lezers
Regels vergoeding Daisyspeler verschillen sterk. De oproep in het vorige nummer van Balans Magazine voor ervaringen met de vergoeding van een Daisyspeler bracht veel reacties teweeg.

8 Een jaar na de Balans Award (3) / Het kind centraal? En de keuzevrijheid voor ouders?
ERVARING
Redactie
Op het artikel ‘Een jaar na de Balans Award’ in het november/decembernummer van Balans Magazine ontving de redactie naast instemmende reacties van ouders ook gelijksoortig commentaar van drie deskundigen uit het cluster 4 onderwijs. Dit was te lezen in het februarinummer. Voor Melanie en Marcel Kastelijn, de ouders waar het allemaal om draaide, was de reactie van deze deskundigen een grote steun. Want hun strijd met de instanties voor de leerlingenzorg in de gemeente Schijndel blijkt nog steeds niet te zijn gestreden.

10 Een schat aan kennis / Opbrengst tienjarig onderzoek dyslexie komt in beeld
DYSLEXIE
Arga Paternotte

In 1998 startte het grote tienjarige onderzoek van de NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) naar de achterliggende mechanismen van dyslexie. Internationaal kreeg dit onderzoek de titel Dutch Dyslexia Program (DDP). Dit DDP was en is nog steeds een samenwerkingsproject van diverse universiteiten in Nederland. In een onlangs gepubliceerd artikel over de eerste resultaten schrijven de auteurs dat ‘er een schat aan kennis te verwachten is’. Wij vroegen aan dr. Ben Maassen, een van de auteurs van het betreffende stuk, wat we ons daarbij mogen voorstellen. Maar eerst nog een terugblik op de start van het DDP.

15 Eerste rij graag!
COLUMN
Ginette Wieken

16 ‘Het is net schatzoeken’ / Professional organizer begeleidt en adviseert bij opruimen
PRAKTISCH
Joli Luijckx
“Mijn kamer is altijd een grote puinhoop. Ik weet niet wat ik ermee moet. Ik ben in een week twee brillen kwijtgeraakt, mijn beugel en het beugelbakje. Als mijn kamer net is opgeruimd, is het drie minuten later weer letterlijk een puinzooi.” Met deze brief maakte Yanick (13) duidelijk dat hij dringend hulp nodig had van ‘anti-chaos deskundige’ Peggy Klappe, die als Professional Organizer van opruimen haar beroep gemaakt heeft.

19 47TL52 versus 3 x 6
REKENPROBLEMEN
Marisca Milikowski
Kiki (13, Havo 2) heeft dyscalculie. Ik praat met haar moeder over haar testresultaten. Hoofdrekenen lukt niet, de getallen zeggen haar niks. En als ze zich niet vreselijk inspant, is ze een som als 25 – 7 na twee seconden al weer kwijt. ‘Wat zei je ook weer?’ Dit is een kind met een goede intelligentie en een goed geheugen voor taal zowel als beelden. Maar niet voor getallen dus. Die verdampen terwijl ze er nog mee bezig is. Heel frustrerend. Over ‘symbool’ en ‘hoeveelheidswaarde’.

20 Intelligentie en cognitie (2) / Welke gegevens zijn nodig voor een diagnose?
ONDERZOEK EN DIAGNOSE
Hanna Swaab
Op het symposium van Balans op 27 september 2007, met het thema ‘Onderzoek en diagnose,’ besprak professor dr. Hanna Swaab het onderwerp ‘intelligentie en cognitie.’ Ze beantwoordde de vragen wanneer intelligentieonderzoek nodig is, wat intelligentie is, hoe die wordt gemeten, wat een disharmonisch profiel betekent, of de intelligentie van een kind tijdens de ontwikkeling kan veranderen en welke rol het intelligentieonderzoek speelt bij een diagnose van een kind. In het vorige nummer van BM werden de eerste vragen behandeld. In deze aflevering komen de laatste drie aan bod.

25 Herindicatie
ZEEPKIST

26 Even bijtanken / Kinderen met ADHD en autisme gaan uit logeren
ERVARING
Bettina van de Kar
Raakt u overbelast omdat uw kind met ADHD of autisme veel extra aandacht nodig heeft? Het Humanitas-project Speciale Gasten biedt uitkomst: uw zoon of dochter kan eens per maand naar een vertrouwd logeeradres, zodat u meer tijd voor uzelf, uw partner en overige gezinsleden krijgt en regelmatig even op adem komt.

30 ‘Ander gedrag van het kind is geen onwil maar onmacht’ / Cursus en boek ‘Knap lastig!’ voor pedagogisch medewerkers BSO
BUITENSCHOOLSE OPVANG
Maaike Vaes
In juni 2007 berichtten wij u dat Balans gestart was met een project in de buitenschoolse opvang. Inmiddels is het project zo goed als afgerond. Wat zijn de ervaringen, wat heeft het project opgeleverd? Maaike Vaes, adviseur kinderopvang en voor Balans projectleider ‘Knap lastig’, vertelt hierover.

34 ‘Bij de derde weet je het zo langzamerhand wel’
BIJ ONS THUIS
Maria van Amerongen
Hoeveel speelde Feyenoord tegen NEC, op 18 maart 2005? Natuurlijk weet hij dat. Hij weet alles van voetbal, en in het bijzonder van zijn favoriete club uit Rotterdam. Hij kan er uren over praten. En samen met zijn zus Elisabeth (11) spaart Dani‘l Kuijper uit Naarden mappen vol met plaatjes, gekregen bij de boodschappen in de supermarkt. Zowel hij, zijn zus als broer Benjamin (12) hebben ASS. Moeder Susanne Kuijper (37): “Ik ben weleens zo wanhopig geweest dat ik niet wist hoe ik verder moest.”

39 School aan boord
COLUMN
Irene Hemels
Vervolgverslag van hun ‘rondje Atlantic’ op hun boot Camelot

40 ADHD-poli met specifiek aanbod / Team ziet ouders en school als partners voor diagnose en behandeling
ADHD
Maria van Amerongen
Snellere, effici‘ntere diagnostiek. Samenwerking met ouders en scholen en een specifieker behandelingsaanbod. Dat waren destijds voor het Regionaal Centrum voor Kinder- en Jeugd Psychiatrie (RCKJP) in Hilversum (een maatschap gevormd door het Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie De Bascule en de Symforagroep) de redenen om een aparte ADHD-poli op te zetten. Inmiddels hebben ouders en verwijzers hun weg ernaar gevonden. Balans Magazine sprak met Geerte de Vos en Reinilda Dernison over de voordelen van deze gerichte teamaanpak bij een specifieke stoornis.

43 De oplossing
STUDEREN MET DYSLEXIE IN GRONINGEN
Monique de Mol
Manon Hutten heeft dyslexie. Met haar vwo-diploma op zak is ze dit jaar begonnen met een studie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Balans Magazine volgt haar belevenissen.

44 Ernaast zitten en bij de les houden
UIT DE PRAKTIJK VAN
Uit de praktijk van Lucia Nassy. Lucia Nassy is zorgcošrdinator op het Da Vinci college in Leiden, een school met 1100 leerlingen voor vmbo, havo en vwo. Samen emt PGB-begeleidster Monique Hessing bedacht ze voor een leerling met het syndroom van Asperger een unieke hulp: een schaduw. Met dit in Amerika op de scholen al bekende verschijnsel heeft het Da Vinci college voor Nederland hoogstwaarschijnlijk de primeur.

46 BalansRegionaal Extra / ‘Hier hoef ik niets uit te leggen’
Maria van Amerongen
Impressie van een inloopavond van balans.

48 Balans Regionaal
Overzicht van activiteiten in de regionale afdelingen van Balans.

56 Balans service en colofon