Balans Magazine — Jrg. 21 (juni/juli 2008) Nr. 6

  1  Stuivertje wisselen
VOORWOORD
Ids Terpstra, Arga Paternotte

  2  Balans Selectief
Actuele berichten en informatie, belangrijke feiten en praktische tips
– Wie staat er op de cover?
– Deze maand in BalansKIDS
– In Impulsief
– Oproep: Symposiumfilm
– Congres zestig jaar KJP (Kinder- en Jeugdsychiatrie)
– Aanschafkosten Claroread aftrekbaar van belasting
– Dedicon gaat ook Kurzweil-bestanden leveren
– PGB-administratie digitaal bijhouden
– Meer DCD bij ADD
– Geen schadevergoeding voor dyslectische oud-leerlinge
– Congres Portage programma
– Dubbelconferentie Dyslexie
– Oproep: Ouders en Passend Onderwijs
– PGB voor behandeling in de zorgverzekeringswet

  6  Nominatie Balans Award 2008
Arga Paternotte
Samenwerken aan kennis en kwaliteit. Waar gaat de Balans Award in 2008 naartoe? U mag het zeggen!

  7  Reacties van lezers
– Vrijetijdsbesteding
– Duiken
– NLD op school
– Cursus Engels
– Rouvoet

  8  Begeleiding tussen de dieren
ONDERSTEUNING
Maria van Amerongen
Rowan leeft zich uit op de zorgboerderij. Zorgboerderij als ondersteunende begeleiding.

13  Het moet niet veel gewoner worden
COLUMN
Ginette Wieken

14  Oorzaak: niet bekend / ‘DCD is geen ziekte die genezen kan worden’
DCD
Toon Vughts
Multidiciplinaire diagnostiek van groot belang. Hilde van Waelvelde vindt dat vooral het zelfbeeld van kinderen met DCD moet groeien.

21  Goed luisteren / ‘Ik heb mezelf geleerd om heel goed te luisteren’
STUDEREN MET DYSLEXIE IN GRONINGEN
Monique de Mol
Manon Hutten heeft dyslexie. Met haar vwo-diploma op zak is ze dit schooljaar begonnen met een studie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Balans Magazine volgt haar belevenissen.

22  Survivallen met Asperger
ERVARING
Joli Luijckx
Schoolkamp is niet zomaar een leuk uitje. John van de Capel ging mee op survivalkamp. ‘Ik moet voorkomen dat ze me paparazzo noemen’.

24  Stoornis in psychologische functie
DYSCALCULIE
Marisca Millikowski
Hardnekkige rekenachterstand is nog geen dyscalculie. ‘Voor mij geeft de doorslag waarmee het kind het best geholpen is’.

28  Omgaan met lastig gedrag / BSO’s hebben veel behoefte aan ondersteuning
BUITENSCHOOLSE OPVANG

Maria van Amerongen
Cursus Knap Lastig! voor pedagogisch medewerkers buitenschoolse opvang. ‘Ik heb geleerd niet meteen te oordelen’.

32  EŽn dag tegelijk vooruitzien
BIJ ONS THUIS
Maria van Amerongen
Kitty Tieman kijkt naar de kleine dingen in het leven. ‘Het gaat mij erom dat hij als mens overeind blijft’.

36  Dingen doen als medicijn
DEPRESSIE
Maria van Amerongen
Behandelprogramma Pak Aan voor depressieve kinderen. Sombere kinderen leren probleemoplossend denken. ‘Deze kinderen leren weer dingen d—en’.

41  Snoepen tegen de verveling
COLUMN
Irene Hemels
TV kijken, de ultieme vorm van afleiding, is er al tien maanden niet bij. Vervolgverslag van hun ‘rondje Atlantic’ op hun boot Camelot

42  De dyslexiejungle doorkruisen / Praten opent de weg naar acceptatie
DYSLEXIE
Joli Luijckx
Een tocht door de dyslexiejungle. Praatplaten voor psycho-educatie ondersteunen bij acceptatie.

45  Aantal luisterboeken groeiende
DYSLEXIE
Nanda Geuzebroek

‘Kinderen moeten er vooral van genieten’.

46  Onzichtbare stoornis / Diagnose ADD wordt vaak gemist
ADD

Monique de Mol

‘Hij was een stille, bijna onzichtbare jongen’. Er zijn maar weinig kinderen die echt voldoen aan de criteria.

51  Boeken over autisme
RECENSIES
– De dinoman en het muziekmeisje, leven met autistische kinderen
– Was ik maar Supervrouw, ervaringen met speciale kinderen thuis en op school
– ‘Ja, ik doe het straks’, een leven met ADD

52  Verbeteren van schoolsituatie
OUDERS
Arga Paternotte
Ouderplatform laat stem van ouders in onderwijs meeklinken. Onvrede leidt tot oprichting Ouderplatform Gooi & Omstreken. “We willen met onze ervaring voorkomen dat andere ouders hetzelfde lange pad moeten volgen dat wij met onze kinderen zijn gegaan”.

54  De kast uitvegen
ZEEPKIST
Annie Hemmink uit Ruurlo
“Suggereren dat verwaarlozing leidt tot autisme kwetst mij zeer”

55  ‘Geef ouders een stem’
Bestuur vereniging Balans
Berniek Vernooij-Bruinsma
Nieuwe voorzitter Balans zet koers uit

56  Balans Regionaal
Overzicht van activiteiten in de regionale afdelingen van Balans.

64  Balans service en colofon