Balans Magazine — Jrg. 21 (januari 2008) Nr. 1

1 In het nieuwe jaar
VOORWOORD
Ids Terpstra & Arga Paternotte

2 Balans Selectief
Actuele berichten en informatie, belangrijke feiten en praktische tips
– Wie staat er op de cover?
– Deze maand in BalansKIDS
– Impulsief, tijdschrift over ADHD en aanverwante stoornissen
– Bestuurleden gezocht voor Vereniging Balans
– Steunkring bij ASS (Autisme Spectrum Stoornissen)
– Nationale Jeugdzorg prijzen
– Veranderingen bekostiging GGz
– Nieuws over het PGB
– ADHD folder in Turks en Marrokaans-Arabisch
– ADHD hersenen rijpen trager
– Druk door E-nummers
– Compenserende software op SBO-scholen
– Wie wil er aan de slag met een personal organizer?

6 Doorbraak dyslexiezorg per 2009
ACTIE !
Nog niet duidelijk wat Minister met wens Tweede Kamer doet

7 Reacties van lezers
– ICT-hulpmiddelen
– PGB
– TOG (Tegemoetkoming Onderhoudskosten Gehandicapte thuiswonende kinderen)
– Een jaar na de Award
– Lettertype (1): Lexia
– Lettertype (2): Century Gothic

8 Kerstpakketten voor bijzondere steun

ERVARINGEN
Bettina van de Kar

15 Groepswerk? Praat me er niet van
COLUMN
Ginette Wieken

16 ICT-hulpmiddelen speerpunt van beleid OC&W
LEERPROBLEMEN
Onze zuiderburen maken er werk van

21 De Fabel van de Dolfijn, de Haas en de Loodsvis

ZEEPKIST
Naam bekend bij de redactie

22 Samen het probleem doorkennen

ONDERZOEK EN DIAGNOSE
Arga Paternotte
Symposiumlezing van prof.dr. Rutger Jan van der Gaag

26 Derde Balans Award naar Friesland
BALANS AWARD
Familie Haaksma nomineert Basisschool ‘It Funemint’

29 Studeren met dyslexie in Groningen (3)
Alette van Doggenaar
Tegenvallers

30 Vragen over medicatie bij ADHD
Arga Paternotte
Wat is er waar van de berichten over de gevaren?

34 ‘Op de mavo kwam hij echt tot bloei’
BIJ ONS THUIS
Alette van Doggenaar

38 Een serie boeken van Lannoo over de opvoeding van kinderen met diverse problemen
RECENSIES
– Mijn kind heeft dyslexie
– Mijn kind leert schrijven
– Mijn kind heeft DCD
– Mijn kind is onhandig
– Waarom doet mijn kind zo moeilijk?
– Gids voor succesvol opvoeden
– Slaapproblemen bij kinderen

40 Onrust
COLUMN
Irene Hemels
Vervolgverslag van hun ‘rondje Atlantic’

42 ‘Ouders leren weer bepalen wat er in huis gebeurt’
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
Maria van Amerongen
Multi Systeem Therapie (MST) voor onhandelbare jongeren. “Plaatsing in een jeugdinrichting is schijnveiligheid voor de maatschappij”

46 ‘Zesenzestig routes door het logeerhuis’
UIT DE PRAKTIJK VAN
Uit de praktijk van Katja Brocks, co¬ördinator logeerhuis ‘Sem Pessershof’ in Amsterdam IJburg. In Amsterdam was er tot het begin van 2007 nog geen logeerhuis voor kinderen met autisme en ADHD ….

49 BalansRegionaal
Overzicht van activiteiten in de regionale afdelingen van Balans.

57 Balans service en colofon