Balans Magazine — Jrg. 21 (april 2008) Nr. 4

  1  Woorden
VOORWOORD
Ids Terpstra, Arga Paternotte

  2  Balans Selectief
Actuele berichten en informatie, belangrijke feiten en praktische tips
– Wie staat er op de cover?
– Deze keer in Impulsief
– Deze maand in BalansKIDS
– Oproep: Naar aanleiding van symposiumfilm
– Ervaringen delen op het forum
– Hoofdredacteur krijgt ereprijs Fonds Psychische Gezondheid
– Oproep: Vrijwilligers gezocht voor dyslexielijn
– Oproep: Enqute i.v.m. zorgen om wachtlijsten ADHD-behandeling
– ALV Balans op 17 mei 2008
– Gezin eist schadevergoeding van lyceum
– Kurzweil volledig aftrekbaar voor inkomstenbelasting
– Ouderinformatiepunt 5010 geopend (0800-5010)
– Informatief en sportief ADHD-evenement
– Geld PGB niet op

  5  “Hulp uit eigen omgeving is vaak beter voor Generatie Einstein”
Het kabinet zint op maatregelen om de explosieve toename van het gebruik van jeugdvoorzieningen tegen te gaan. AndrŽ Rouvoet, minister van Jeugd en Gezin, in gesprek met Balans Magazine

  6  Reacties van lezers
– Alsof ADHD over gaat
– Emotionele koffieochtenden
– Cursus Engels en dyslexie
– Cluster4-school Havo/VWO
– NLD en gedrag
– Geen hulp bij NLD
Afkortingenlijst stoornissen
– Dure ADHD-medicatie
– Studeren met dyslexie
– In beroep vanwege TOG
– Knokken

  8  “Ik wilde weten wat er in de hersenen gebeurt”
KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE
Arga Paternotte
Scheidend prof. dr. Herman van Engeland blikt terug op zijn carrire en hield een afscheidspraatje met de geheimzinnige titel ‘Fairy Circles’ (Heksenkringen).

13  Zomaar een meisje met PDD-NOS
COLUMN
Ginette Wieken

14  ‘Ik moest de docenten er steeds aan herinneren dat ik dyslexie heb’
BIJ ONS THUIS
Monique de Mol
‘Voorlezen vond ze leuk, maar het zelfstandig lezen wilde niet vlotten’. Jeanine over haar dochter Sacha met een ernstige vorm van dyslexie. ‘Leerkrachten vinden dat het aan haar houding ligt’.

19  Opgesloten door je eigen zoon
COLUMN
Irene Hemels
Vervolgverslag van hun ‘rondje Atlantic’ op hun boot Camelot

20  Handelingsgerichte diagnostiek: “Alleen onder de loep nemen wat noodzakelijk is”
ONDERWIJS
Toon Vugts
Goed afwegen op welke vraag een antwoord moet komen. Kinder – en schoolpsycholoog No‘lle Pameijer vertelt hoe zij deze vraaggerichte methode toepast. Geen standaard testbatterijen voor kinderen met leer- of gedragsproblemen bij  handelingsgerichte diagnostiek.

24  Ministerie onderzoekt noodzaak rijbewijs-keuring
ADHD
Sandra Kooij
ADHD’er rijdt beter met pillen op. “Je zult maar zo’n ADHD-snelheidsduivel op de weg tegenkomen….”

27  Vechten voor goed taxivervoer
ZEEPKIST
“Chauffeurs schreeuwen wel eens tegen de kinderen”

28  Ouderschap met Liefde en Grenzen (OLG) biedt perspectief
GEDRAGSPROBLEMEN
Maria van Amerongen
Behandelprogramma voor jongeren met gedragsproblemen

34  Goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs
PRAKTISCH
Joli Luijcks
Workshop Organiseren met praktische tips

37  Op studiereis naar Londen
STUDEREN MET DYSLEXIE IN GRONINGEN
Monique de Mol
Manon heeft dyslexie. Met haar vwo-diploma op zak is ze dit jaar begonnen met een studie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Balans Magazine volgt haar belevenissen.

40  DCD is als chips eten met stokjes
UIT DE PRAKTIJK VAN
Bettina van de Kar
Uit de praktijk van ambulant begeleider Monique Aukema. Klasgenoten ervaren DCD (Developmental Cošrdination Disorder)

44  Balans Regionaal
Overzicht van activiteiten in de regionale afdelingen van Balans.

52  Balans service en colofon